Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 2

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đốiPhương trình chứa dấu giá trị tuyệt đốiPhương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối –

Đưa về phương trình không chứa dấu giá trị tuyệt đối bằng cách nào ? Theo định nghĩa trên, ta có thể bỏ dấu giá trị tuyệt đối tuỳ theo giá trị của biểu thức ở trong dấu giá trị tuyệt đối là âm hay không âm.50Ví dụ 1. Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn các biểu thức:a).A =||x – 3|+ X – 2 khi x > 3 ; b) B = 4x + 5 + 1-2×1 khi x > 0.Gidi :a) Khi x > 3, ta có x = 3 > 0, nên |x – 31 = x – 3. Vậy A = x – 3 + x -2 = 2x-5.b) Khi x > 0, ta có –2x <0 nên |-2x||= ~ (~2x)=2X. Vậy B = 4x +5+ 2x = 6X + 5.Rút gọn các biểu thức:a) C = |-3\ |+ 7Y – 4 khi \is 0; b) D = 5 -4\ + |x – 6 | khi x < 6.Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Ví dụ 2. Giải phương trình |3x||= x +4. (1) Gidi : Ta có |3x||=3x khi 3x > 0 hay x > 0;|3x} = -3x khi 3x < 0 hay x < 0. Vậy để giải phương trình (1) ta quy về giải hai phương trình sau: a) Phương trình 3x = x + 4 với điều kiện x > 0, Ta có 3x = x + 4 <=> 2x = 4 <=> x = 2. Giá trị x = 2 thoả mãn điều kiện x > 0, nên 2 là nghiệm của phương trình (1). b) Phương trình –3x = x + 4 với điều kiện x < 0. Ta có –3x = x + 4 <-> – 4x = 4 <=> x = −1. Giá trị x=-1 thoả mãn điều kiện x <0, nên-1 là nghiệm của phương trình (1).Tổng hợp các kết quả trên, ta có tập nghiệm của phương trình (1) là S = -1; 2.Ví dụ 3. Giải phương trình |x-3 || =9 – 2x. (2)4. Toàn 3/2 - BGiá trị x = 6 không thoả mãn điều kiện x < 3, ta loại. Tổng hợp các kết quả trên, ta có tập nghiệm của phương trình (2) là S Giải các phương trình.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4.9 / 5. Số lượt đánh giá: 1065

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email