Sách Giáo Khoa Toán lớp 6 tập 2

Rút gọn phân sốRút gọn phân sốRút gọn phân số

Rút gọn phân sốRút gọn phân số

Rút gọn phân số –

Thế nào là phân số tối giản và làm thế nào để có phân số tối giản ? Cách rút gọn phân số Ví dụ 1.Xét phân số Ta thấy 28 và 42 có ước chung là 2.Phân số 岩 có tử và mẫu nhỏ hơn tử và mẫu của phân số đã cho nhưng vẫn bằng phân số đó. Ta lại có:7 ܠܓ -2 14 2. 23. (7 là ước chung của 14 và 21). ༄། །ཕྱ༡ 7 2 … 7 ܠܔ-2 ܠ¬-, ܐ Như vậy ta lẩn lượt có: ? = }} = 3 42 2 3 ܡܫܝܓܠ : 2 7Mỗi lần chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung khác 1 của chúng, ta lại được một phân số đơn giản hơn nhưng vẫn bằng phân số đã cho. Làm như vậy tức là ta đã rút gọn phân số Vί αίμ 2.- – 4 Rút gọn phân số s Ta thấy 4 là ước chung của – 4 và 8. Ta có: -4 (-4): 4-1.8 8:4 2Quy tắc:| Muốn rút gọn một phán số, ta chia cả tử và mẩu của phân số cho một | ước chung (khác 1 và -1) của chúng.Rút gọn các phân số sau :-5 18 -36 a) -; b) – ; C) ; d) – – – ) 10 -33 57 -12 Thế nào là phân số tối giản ? Khi rút gọn các phân số: 2 – 4 16 3. 7 25ta thấy các phân số này không rút gọn được nữa vì tử và mẫu của chúng không có ước chung nào khác +1. Chúng là các phân số tối giản. Ta định nghĩa :Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẩu chỉ có ước chung là 1 và -1.Tìm các phân số tối giản trong các phân số sau :3 -1 – 4 9 146 4′ 12 16 63Nhận xét: 2 . . . 28 ܐ ܝ ܕ * سر یا • C} ví dụ 1, sau hai lần rút gọn, phân số 42 trở thành phân số tối giản 3. Tuy nhiên, ta có thể chỉ rút gọn một lần mà cũng thu được kết quả là phân số tối giản. Muốn vậy, chỉ cần chia tử và mẩu của phân số cho UCLN của Chúng, ta sẽ được một phân số tối giản. Trong ví dụ 1, UCLN (28,42)= 14 nên ta có:28 28: 1424242 : 143Chú ý:• Phân số là tối giản nếu |a| và|b|là hai số nguyên tố cùng nhau.* Ở ví dụ 2, để rút gọn phân số , ta có thể rút gọn phân số rồi đặt dấu “−” ở tử của phân số nhận được. UCLN (4, 8) = 4 nên ta có:4 4:4 -4–부Dodo 구-구. 8 8:4 2 8 2.• Khi rút gọn một phân số, ta thường rút gọn phân số đó đến tối giản.2 1.2 2Bời tậpRút gọn các phân số sâu: a 2. b) . c) 20 d) –25 55 81 -140 75Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng ? (Viết dưới dạng phân số tối giản).Rút gọn : a) 호. ь) * ** c) 1.8. 24 7.8 22.9 d, 프. ell 411.16 2-13 Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể): a) 20 phút; b) 35 phút; c) 90 phút. Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản): 25dm“ , 36 dm“ , 450 cm“, 575 cm“. Luyện tộpTìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây: 15 605 33 9 11 19 3 9s Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:-7 12, 3 -9 -10, 14. 42 18 -18 54 -15 20 Điền số thích hợp vào ô vuông: 프- – 보– 호-다. 3 60 4 60 5 60 6 60Cho tập hợp A ={0, −3:5}. Viết tập hợp B các phân số mà m, n = A. (Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số). Tìm các số nguyên x và y Viết tất cả các phân số bằng mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số. Cho đoạn thẳng AB: A. BHãy vẽ vào vở các đoạn thẳng CD. EF. GH, IK biết rằng:CD = AB: EF= AB; GH-1AB K = AB 4. 6 2. 4. Đố. Một học sinh đã “rút gọn” như sau : 10+5 5 to 10 to 2.Bạn đó giải thích: “Trước hết em rút gọn cho 10, rồi rút gọn cho 5”. Đố em làm như vậy đúng hay sai? Vì sao ?S5. Quy đồng mỗu nhiều phôn số-3 2-5S 3 8 Cùng có chung một mẫu ?Làm thế nào để các phân sốQuy đồng mẫu hai phân số Xét hai phân số tối giản và • Ta thấy 40 là một bội chung của 5 và 8.Ta sẽ tìm hai phân số có mẫu là 40 và lần lượt bằng và

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 999

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email