Sách giáo khoa tiếng anh lớp 11


Sách giáo khoa tiếng anh 11

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa tiếng anh 11 gồm 16 Units:

Unit 1 Friendship
Unit 2 Persional Experiences
Unit 3 A Party
Unit 4 Volunteer Work
Unit 5 Illiteracy
Unit 6 Competitions
Unit 7 World Population
Unit 8 Celebrations
Unit 9 The Post Office
Unit 10 Nature In Danger
Unit 11 Sources Of Energy
Unit 12 The Asian Games
Unit 13 Hobbies
Unit 14 Recreation
Unit 15 Space Conquest
Unit 16 The Wonders Of The World

MỤC LỤC

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận