Sách Giáo Khoa Toán lớp 6 tập 2

Tam giácTam giácTam giác

Tam giác –

Vẽ lại các hình sau (đúng kích thước như hình đã cho) Tam giác ABC 1. Tam giác ABC là gì ? Nhìn hình 53, ta thấy tam giác ABC. Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng.93Tam giác ABC được kí hiệu là AABC. Ta còn gọi tên và kí hiệu tam giác ABC là ABCA, ACAB. AACB, ACBA, ABAC. Ba điểm A, B, C là ba đình của tam giác. Ba đoạn thẳng AB, BC, CA là ba cạnh của tam giác. Ba góc BAC, CBA, ACB là ba góc của tam N giác. Trên hình 53, điểm M (nằm trong cả ba góc của tam giác) là điểm nằm bên trong tam B c giác (điểm trong của tam giác). Điểm N (không nằm trong tam giác, không nằm trên cạnh nào của tam giác) là điểm nằm bên ngoài tam giác (điểm ngoài của tam giác).//ình 53Vẽ tam giác Ví dụ. Vẽ một tam giác ABC, biết ba cạnh BC = 4cm, AB= 3cm, AC= 2cm. Cách vẽ :(h.54) – Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm. – Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3cm. – Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 2cm. Hիլի 54 = Lấy một giao điểm của hai cung trên, gọi giao điểm đó là A. – Vẽ đoạn thẳng AB, AC, ta có AABC.Bài tập Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: a). Hình tạo thành bởi …… được gọi là tam giác MNP. b) Tam giác TUV là hình…… –

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1229

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email