Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 1

Ôn tập chương II Ôn tập chương II Ôn tập chương II

Ôn tập chương II –

Câu hỏi Xem các hình 156, 157, 158 và trả lời các câu hỏi sau: a) Vì sao hình năm cạnh GHIKL (h. 156) không phải là đa giác lồi ? b) Vì sao hình năm cạnh MNOPQ (h. 157) không phải là đa giác lồi ? c). Vì sao hình sáu cạnh RSTVXY (h. 158) là một đa giác lồi ? Hãy phát biểu định nghĩa đa giác lồi.3.Điền vào chỗ trống trong các câu sau: a). Biết rằng tổng số đo các góc của một đa giác n cạnh là A. + A و +…+Ân = (n-2). 180°. Vậy tổng số đo các góc của một đa giác 7 cạnh là ……b) Đa giác đều là đa giác có……o c). Biết rằng số đo mỗi góc của một đa giác đều n cạnh là (n-2). 180″ . Vậy :Số đo mỗi góc của ngũ giác đều là….. Số đo mỗi góc của lục giác đều là…….. Hãy viết công thức tính diện tích của mỗi hình trong khung sau:42.132Bài tập Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi 6.8cm HH, I, E, K lần lượt là các trung r /ހަހަ|điểm của BC, HC, DC, EC D E K C (h. 159). 12cm.Tính: a) Diện tích tam giác DBE; A. Hình 159 b). Diện tích tứ giác EHIK. BTrên hình 160 (AC // BF), hãytìm tam giác có diện tích bằng diện tích của tứ giác ABCD.Hình 160 Cho hình vuông ABCD có tâm đối xứng O, D C cạnh a. Một góc vuông xOy có tia OX cắt cạnh AB tại E, tia Oy cắt cạnh BC tại F (h. 161). Tính diện tích tứ giác OEBF. F Gọi O là điểm nằm trong hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng tổng diện tích của x hai tam giác ABO và CDO bằng tổng diện

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1002

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email