Sách Giáo Khoa Toán lớp 9 tập 2

Ôn tập chương IVÔn tập chương IVÔn tập chương IV

Ôn tập chương IV

Ôn tập chương IV –

Hãy phát biểu bằng lời : Công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ. Công thức tính thể tích của hình trụ. Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón. Công thức tính thể tích của hình nón. Công thức tính diện tích của mặt cầu. Công thức tính thể tích của hình cầu.2. Hãy nêu cách tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón cụt.Tóm tắt Cóc kiến thỨC Cồn nhớ128Hình Hình Vẽ Diện tích xung quanh | Thể tích D –ک>Hình trụ h S. = 2itrh V = troh – I 1Hình món Sες = πτι V = 3. πr”hگھرN_l2 4 _r, 3 Hình cầu S = 4TLR =5 TUR39.41.Bời tộpHãy tính thể tích, diện tích bề mặt r士 cm །một chi tiết máy theo kích thước đã cho trên hình 114. ○一つހ( 事 CnHình 114Một hình chữ nhật ABCD có AB > AD, diện tích và chu vi của nó theo thứ tự là 2a” và 6a. Cho hình vẽ quay xung quanh cạnh AB, ta được một hình trụ.Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ này.Hãy tính diện tích toàn phần của các hình tương ứng theo các kích thước đã 6m ققnب D cho trên hình 115. 48 Cho ba điểm A, O, B thẳng hàng theo a) b)thứ tự đó, OA = a, OB = b (a, b cùng don vi: cm). Qua A và B vẽ theo thứ tự các tia AX và By cùng vuông góc với AB và cùng phía với AB. Qua O vẽ hai tia vuông góc với nhau và cắt Ax ở C, By ở D (xem hình 116). a) Chứng minh AOC và BDO là hai tam giác đồng dạng ; từ đó suy ra tích AC. BD không đổi.b) Tính diện tích hình thang ABDC khi COA = 60°. Hình 116Hình 115c) Với COA = 60° cho hình vẽ quay xung quanh AB. Hãy tính tỉ số thể tích các hình do các tam giác AOC và BOD tạo thành.129 42. Hãy tính thể tích các hình dưới đây theo kích thước đã cho (h. 117).a) b) Hình 11743. Hãy tính thể tích các hình dưới đây theo kích thước đã cho (h. 118) (don vi: cm).a) b) C) Hình 11844. Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R và GEF là tam giác đều nội tiếp đường tròn đó, EF là dây song song với AB (h. 119). Cho hình đó quay xung quanh trục GO. Chứng minh rằng: a) Bình phương thể tích của hình trụ sinh ra bởi hình vuông bằng tích của thể tích hình cầu sinhra bởi hình tròn và thể tích hình nón do tam giác Hinih II 9 đều sinh ra.130 Bình phương diện tích toàn phần của hình trụ bằng tích của diện tích hình cầu và diện tích toàn phần của hình nón. Hình 120 mô tả một hình cầu được đặt khít vào trong một hình trụ, các kích thước cho trên hình vẽ. (“:”) Hãy tính: a) Thể tích hình cầu: b) Thể tích hình trụ; c) Hiệu giữa thể tích hình trụ và thể tích hình cầu: d) Thể tích của một hình nón có bán kính đường tròn đáy là r cm và chiều cao 2r cm;Hình 120e) Từ các kết quả a), b), c), d), hãy tìm mối liên hệ giữa chúng.Bời tộp ôn cuối nămA – Phần Đại số1.Xét các mệnh đề sau:I. V(-4). (-25) = -4-25; II. N(-4).(-25) = V100 ; III. V100 = 10 ; IV. V100 = +10.Những mệnh đề nào là sai ? Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu A, B, C, D dưới đây: (A) Chỉ có mệnh đề I sai; (B) Chỉ có mệnh đề II sai:(C) Các mệnh đề I và IV sai; (D) Không có mệnh đề nào sai.Rút gọn các biểu thức:M = 3-22 – V6 4.2 : N = 2 + 3 + V2 – v3.131

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1029

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email