Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 2

Ôn tập Chương IVÔn tập Chương IVÔn tập Chương IV

Ôn tập Chương IV –

Bất phương trình bậc nhất một ẩn có dạng như thế nào ? Cho ví dụ. 3. Hãy chỉ ra một nghiệm của bất phương trình trong ví dụ của Câu hỏi 2. Phát biểu quy tắc chuyển vế để biến đổi bất phương trình. Quy tắc này dựa trên tính chất nào của thứ tự trên tập số ? Phát biểu quy tắc nhân để biến đổi bất phương trình. Quy tắc này dựa trên tính chất nào của thứ tự trên tập số ?MộT SỐ BẢNG TÔMTẤTLIÊN HÊ GIỦA THỨ TƯ VẢ PHÉP TÍNH (Với ba số a, b và c bất kì)Nếu a < b thì a + c < b + c Nếu a < b thì a + c < b + cNếu a < b và c>0 thì ac < bcNếu a < b và c < 0 thì ac > bcTÂPNGHIÊM VẢ BIÊU DIÊN TÂPNGHIÊM CỦA BẤT PHƯỞNG TRINHNếu a < b và c>0 thì ac. bcBất phương trình Tập nghiệm Biểu diễn tập nghiệm trên trục số52 B – Bài tập 38. Cho m > n, chứng minh:a) m + 2 > n + 2 :c) 2m-5 x 2n – 5:b) -2m <-2n:d) 4-3m < 4-3n.39. Kiểm tra xem -2 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phươngtrình sau : a) -3x + 2 > -5: c)x – 5 < 1;e)|x| > 2;b) 10-2x < 2: d)|x| <3; f) x + 1 > 7-2X.40. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:a) x – 1 <3;c) 0,2x < 0,6;41. Giải các bất phương trình :42. Giải các bất phương trình :a) 3 - 2x > 4; c)(x-3) < x-3:43. Tìm X sao cho:b) x + 2 > 1:d) 4 + 2x <5.b) 3 : 52X + 3 - 4 - Χ.d - )= -3b) 3x + 4 C2;d)(x-3)(x +3) < (x + 2) +3.a) Giá trị của biểu thức 5 – 2x là số dương:b) Giá trị của biểu thức x + 3 nhỏ hơn giá trị của biểu thức 4x – 5:Trong một cuộc thi đố vui, Ban tổ chức quy định mỗi người dự thi phải trả lời 10 câu hỏi ở vòng sơ tuyển. Mỗi câu hỏi này có sẵn 4 đáp án, nhưng trong đó chỉ có 1 đáp án đúng. Người dự thi chọn đáp án đúng sẽ được 5 điểm, chọn đáp án sai sẽ bị trừ đi 1 điểm. Ở vòng sơ tuyển, Ban tổ chức tặng cho mỗi người dự thi 10 điểm và quy định người nào có tổng số điểm từ 40 trở lên mới được dự thi ở vòng tiếp theo. Hỏi người dự thi phải trả lời chính xác bao nhiều câu hỏi ở vòng sơ tuyển thì mới được dự thi tiếp ở vòng sau ?

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1157

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email