Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 1

Tập hợp Q các số hữu tỉ Tập hợp Q các số hữu tỉ Tập hợp Q các số hữu tỉ Tập hợp Q các số hữu tỉ Tập hợp Q các số hữu tỉ

Tập hợp Q các số hữu tỉ –

Ở lớp 6 ta đã biết: Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số, số đó được gọi là số hữu tỉ. Ta có thể nói:Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số } với a, b = Z, b z 0.Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q. Vì sao các số 0.6; -1.25; là các số hữu tỉ ?Số nguyên a có là số hữu tỉ không ? Vì sao ?Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số Biểu diễn các số nguyên : -1; 1; 2 trên trục sốTương tự như đối với số nguyên, ta có thể biểu diễn mọi số hữu 6 tỉ trên trục số.Ví dụ 1 : Để biểu diễnSố hữu tỉ trên trục số5 ף ta làm như sau: Dati Ở đâu ? – Chia đoạn thẳng đơn vị (chẳng hạn đoạn từ điểm 0 đến điểm 1) thành bốn phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới thì đơn vị -H -mới bằng don vi cū.- Số hữu tỉ được biểu diễn bởi điểm M nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 5 đơn vị mới (h.1).O M -H–1 1 5. 4//ình 1 Ví dụ 2: Để biểu diễn số hữu tỉ 2 trên trục số ta làm như sau :– Viết dưới dạng phân số có mẫu dương: — Tương tự như trên, chia đoạn thẳng đơn vị thành ba phần bằng nhau, tađược đoạn đơn vị mới bằng đơn vị cũ :- Số hữu tỉ 출 được biểu diễn bởi điểm N nằm bên trái điểm 0 và cáchđiểm 0 một đoạn bằng 2 đơn vị mới (h.2).N O -H- -1 -2 = 2 1 3 -3 Hình 2• Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ x được gọi là điểm x.So sánh hai số hữu tỉSo sánh hai phân số: 그로 và 4.3 -5 • Với hai số hữu tỉ bất kì x, y ta luôn có: hoặc x = y hoặc x < y hoặc x > y. Ta có thể so sánh hai số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số đó.Ví dụ 1: So sánh hai số hữu tỉ – 0.6 và ±Gidi : Ta có -06—– 10 -2 10-6 -5 1 Vì – 6 < −5 V. 0 nên -

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận