Sách giáo khoa hóa học lớp 11

Hệ thống hoá về hiđrocacbonHệ thống hoá về hiđrocacbon

Hệ thống hoá về hiđrocacbon –

Hệ thống hoá các loại hiđrocacbon quan trọng: ankan, anken, ankin và ankylbenzen về thành phần, tính chất hoá học. Ankan Anken Ankin Công thúc phân tử Đặc điểm cấu tạo phân tử Ứng dụngBảng 7.2. Tóm tắt về một số loại hiđrocacbon quan trọngCnH2n+2 (n > 1) – Chỉ có liên kết đơn C-C, C-H- Có đồng phân mạch cacbon– Ở điều kiện thường, các hợp chất từ C,hoặc rắn. – Không màu.CH2 (n > 2)- Có một liên kết đôi O=O- Có đồng phân vị trí liên kết đôi – Có đồng phân hình học- Không tan trong nước.- Phản ứng thế (halogen) – Phản ứng tách -Phản ứng oxi hoáLàm nhiên liệu, nguyên liệu,dung môi- Phản ứng cộng (H2, Br2, HX,…) – Phản ứng trùng hợp -Phản ứng oxi hoáLàm nguyên liệuCnH2n-2(n>2)– Có một liên kết ba C=O= Có đồng phân mạch cacbon- Có đồng phân Vị trí liên kết ba- C4 là chất khí; >- Phản ứng cộng (H2, Br2, HX,…) – Phản ứng thế H liên kết trực tiếp với nguyên tử Cacbon Của liên kết ba đầu mạch -Phản ứng oxi hoáLàm nguyên liệuAnkylbenzen CH2,_e (n° 6)= Có vòng benzen – Có đồng phân mạch cacbon của nhánh anky! – Có đồng phân vị trí tương đối của các nhóm ankylC5 là chất lỏngPhản ứng thế (halogen, nitro) – Phản ứng cộng – Phản ứng oxi hoá mạch nhánhLàm dung môi, nguyên liệu171So sánh tính chất hoá học của: a) anken với ankin, b) ankan với ankylbenzen. Cho thí dụ minh hoạ. Trình bày phương pháp hoá học: a) Phân biệt các khí đựng trong các bình riêng biệt không dán nhãn : H2; O2 CH4, CշH4, CշHշ.b) Tách riêng khí CH4 từ hỗn hợp với lượng nhỏ các khí C2H, và C2H2. 3. Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hoá sau:a) Etan – (1) , etilen – (2 ) polietilen.b) Metan – axetien ( ) vinylaxetilen —o » butadien — (*) » polibutađien.c) Benzen – brombenzen. 4. Viết phương trình hoá học tổng quát của phản ứng đốt cháy các loại hiđrocacbonđã nêu trong bảng 72. Nhận xét về tỉ lệ giữa số mol CO2 và số mol H2O trongsản phẩm cháy của mỗi loại hiđrocacbon. 5. Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X (là chất lỏng ở điều kiện thường) thu được CO2và H2O có số mol theo tỉ lệ 2:1, Công thức phân tử của X có thể là công thức nào sau đây ? A C4H4 В. С5Н12 C. CH, D, C2H2172

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1110

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email