Sách Giáo Khoa Toán lớp 6 tập 2

Thực hành đo góc trên mặt đấtThực hành đo góc trên mặt đất

Thực hành đo góc trên mặt đất –

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho xOt = 25°, xOy = 50°. a) Tia Ot có nằm giữa hai tia OX và Oy không ? b) So sánh góc tOy và góc xOt. c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ? a) Vẽ góc xOy có số đo 126”. b) Vẽ tia phân giác của góc xOy ở câu a. Khi nào ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của góc xOy ? Trong những câu trả lời sau, em hãy chọn những câu đúng: Tia Ot là tia phân giác của góc XOy khi: a) xOt = yo – b) xOt + toy хоy – c) хо + оy=xoy và xOt = yOt. d) xOt = yOt = -Luyện fộpVẽ hai góc kề bù xOy, yOX”, biết хоy =130°. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính x“Ot. Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx”, biết хоy -100′. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot’ là tia phân giác của góc x’Oy. Tính x’Ot, XOt”, tOt’. Vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia phân giác Om của góc đó. Vẽ tia phân giác Oa của góc xOm. Vẽ tia phân giác Ob của góc mOy. Tính số đo góc aOb. Cho haitia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết xOy =30″, xOz = 80°. Vẽ tia phân giác Om của XOy. Vẽ tia phân giác On của yOz. Tính mOn. Cho hai tia Oy, Ozcing nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết xOy=30°, xOz=120°. a) Tính số đo góc yOz. b) vẽ tia phân giác Om của XOy, tia phân giác On của xOz. Tính số đo goc mUn.87Để đo góc trên mặt đất người ta dùng một dung cu gọi là giác kế. Nó gồm một đĩa tròn được đặt nằm ngang trên một giá ba chân. Mặt đĩa tròn được chia độ sẵn. Trên mặt đĩa có một thanh quay xung quanh tâm của đĩa : Ở hai đầu của thanh có gắn hai tấm thẳng đứng, mỗi tấm có một khe hỞ : hai khe hở và tâm của Minh 40 đĩa thẳng hàng (h.40).2. Cách đo góc trên mặt đất Giả sử cần đo góc ACB trên mặt đất (h.41). Tiến hành đo theo các bước sau: Bước ! : Đặt giác kế sao cho mặt đĩa tròn nằm ngang và tâm của nó nằm trên đường thẳng đứng đi qua đỉnh C của góc ACB (khi móc một đầu dây dọi Vào tâm của mặt đĩa thì đầu quả dọi trùng với điểm C). Bước 2: Đưa thanh quay về Vị trí 0° và quay mặt đĩa đến vị trí sao cho cọc tiêu đóng ở A và hai khe hở thẳng hàng.##ình 41 Hiրի 4288.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1028

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email