Sách giáo khoa hóa học lớp 8

Tỉ khối của chất khíTỉ khối của chất khí

Tỉ khối của chất khí – Chúng ta hãy tìm hiểu bài học. 1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ? Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bằng bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A (MA) với khối lượng mol của khí B (MB): MA B da/p là tỉ khối của khí A đối với khí B. Thí dụ Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bằng bao nhiêu lần ?dABM.H. 2 Khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ? Khí oxi nặng hơn khí hiđro là 16 lần. 2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A (MA) với khối lượng “mol không khí” là 29 g/mol.d’Ay là tỉ khối của khí A đối với không khí. 2 |ံနွှာ၊ Khối lượng “mol không khí” là khối lượng của 0.8 mol khí nitơ (N2) + khối lượng của 02 mol khí oxi (O2):M = (28 x 0.8)+(32 x 0,2) s 29 (g/mol). Khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ? Thí dụKhí CO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần ?Mco, 44 1,52 ی<"" = 2\\- = COkkoKhí CO2 nặng hơn không khí 152 lần. Trong lòng đất luôn luôn xảy ra sự phản huỷ một số hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ, sinh ra khí cacbon dioxit CO2. Khí Cacbon dioxit không có màu, không có mùi, không duy trì sự cháy Và sự sống của Con Người và động vật. Mặt khác, khí cacbon đỉOVII lại nặng hơn không khí 152 lẩn. Vì vậy, khí cacbon dioxit thường tích tự trong đáy giếng khơi, trên nền hang sâu. Người và động vật \{{ống những nơi này sẽ bị chết ngạt nếu không mang theo bình dưỡng khí hoặc thông khí trước khi xuống.TÂP. Có những khí sau: N2, Oz, Cl2, CO, SO2;Hãy cho biết: VA SAL:"". -- - - ܵ l - - - ill-flat l - - - Lic ܟܶ1 - - ܟ :ܚ it is vcı il için iyuy it icay L. gh - - - ánghay hę. Hãy tìm khối lượng mol của những khí:a) Có tỉ khối đối với khí oxi là: 1375; 0.0625. b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172.3. Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm):khí hiđro Hz, khí clo Cl2, khí cacbon đioxit CO2, khí metan CH4 bằng cách : a). Đặt đứng bình ?b) Đặt ngược bình ?Giải thích Việc làm này.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1142

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email