Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 1

Tỉ lệ thứcTỉ lệ thứcTỉ lệ thứcTỉ lệ thứcTỉ lệ thức

Tỉ lệ thức –

Đẳng thức của hai tỉ số được gọi là gì ? Ghi chú: Trong tỉ lệ thức a: b = c:d, các số a, b, c, d được gọi là các số hạng của tỉ lệ thức; a và d là các số hạng ngoài hay ngoại tỉ, b và c là các số hạng trong hay trung tỉ. Tính chấtTính chất 1 (Tính chất cơ bản của tỉ lệ thức)Xét tỉ lệ thức 봉- Nhân hai tỉ số của tỉ lệ thức này với tích 27. 36,ta được : 18 24 – . . (27.36) = . . . (27.36 27 ( ) 36 ( ) hay 18.36 = 24. 27.Bằng cách tương tự, từ tỉ lệ thức i , ta có thể suy ra ad=bc không ?Nếu *=* thì ad=bc. b di Tính chất 2Từ đẳng thức 18.36 = 24.27, ta có suy ra được tỉ lệ thức 器 không ?Ta có thể làm như sau: Chia hai vế của đẳng thức 18.36= 24.27 cho tích 27.36, ta được:18.36 24, 27 27.36 27.361824 27 36hays Bằng cách tương tự, từ đẳng thức ad = b.c, ta có thể suy ra tỉ lệ thứcal C – = – không ? в = кпопgNếu ad=bc và a, b, c, dz 0 thì ta có các tỉ lệ thức:25 45.46.47.49.26• Như vậy, với a, b, c, dz 0 từ một trong năm đẳng thức sau đây ta có thể suy ra các đăng thức còn lại:Bời tộp Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên: a) 1,2: 3,24; b) 2부 : c) 2:042. 5 4 7 Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các tỉ lệ thức: 28: 14; 21:2 : 8: 4; 12 ; 3 : 10; 2, 1 : 7 : 3: 0.3. 2 2 3 Tìm X trong các tỉ lệ thức sau : 1 4a) ==; b) -0,52: x = – 9,36: 16.38: c)—– 27 3,6 7 1,61 8 Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau: a) 6.63 = 9.42; b) 0.24. 1,61 = 0,84.0,46. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau: —15 –35, 5,1 11.9 Luyện fộp Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không ? a) 3,5:5.25 và 14:21 ; b) 3952 và 2.1:3.5 ; 2 c) 6,51 : 15,19 và 3: 7; d) -7: 4, và 0,9:(- 0.5). Tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Điền số thích hợp vào các ô vuông dưới đây để có tỉ lệ thức. Sau đó, viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng của bài em sẽ biết được tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228 – 1300), vị anh hùng của dân tộc ta đồng thời là danh nhân quân sự của thế giới.N. D: 6 = 7: 3 Y. H. 20: D = (-12): 15 Ç3. C. 6: 27 =D: 72 B. I. (-15): 35 = 27:O U. -4. 4-D L. 9,9 1,89 6.55 – 0.65- **ر E. – T = – T. 0.91 D al 14 6 – 0.84 9.17 0.3 1보 2 3 1 3 -63 -25 -25 4- – – 0.84 16 5 4 (“Rút gọn” bằng cách xoá bỏ phần phân số ở hai hỗn số, giữ lại phần nguyên là được kết quả) Ta được kết quả đúng. (Hãy kiểm tra !) Đố em viết được một tỉ số khác cũng có thể “rút gọn” như vậy !

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận