Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 2

Thể tích của hình chóp đềuThể tích của hình chóp đềuThể tích của hình chóp đều

Thể tích của hình chóp đều

Thể tích của hình chóp đều –

Tính thể tích hình chóp đều như thế nào ?. Công thức tính thể tích Có hai dụng cụ đựng nước hình lăng trụ đứng và hình chóp đều có các đáy là hai đa giác đều có thể đặt chồng khít lên nhau. Chiều cao của lăng trụ bằng chiều cao của hình chóp (h.127). Nếu ta lấy dụng cụ hình chóp đều nói trên, múc đầy nước rồi đổ hết vào lăng trụ thì thấy chiều cao của cột nước này chỉ bằng 3. 2. Ví du Tính thể tích của một hình chóp tam giác đều, biết chiều cao của hình chóp là 6cm, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đáy bằng 6cm và V3 ~ 1.73. Gidi : Cạnh của tam giác đáy : a = RV3 =6N3 (cm). Diện tích tam giác đáy:S==Thể tích của hình chóp:V =黒sh s 93,42 (cm).Thực hiện các bước về hình chóp đều theo chiều mũi tên đã chỉ ra trên hình 128.S S D C D Ο D NయోగకC్న – A B A B A. BHình 128> Chú ý. Người ta cũng nói “Thể tích của khối lăng trụ, khối chóp…” thay cho “Thể tích của hình lăng trụ, hình chóp…”.BAI TÂP44. Hình 129 là một cái lều ở trại hè của học sinh kèm theo các kích thước.a) Thể tích không khí bên trong lều là bao nhiêu ?Zb). Xác định số vải bạt cần thiết để dựng lều(không tính đến đường viền, nếp gấp,… biết 2m is 2.2W5 2,24). Hin), 12945. Tính thể tích của mỗi hình chóp đều dưới đây (h.130.h.131):A. A Ο CĐường cao AO = 12cm, Đường cao AO = 16,2cm, BC = 10cm (75 – 8,66) BC = 8cm (148 = 6.93) Hình 130 //ình 13/46. S.MNOPQR là một hình chóp lục giác đều (h.132). Bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy (đường tròn tâm H, đi qua sáu đỉnh của đáy) HM = 12cm (h.133), chiều cao SH = 35cm. Hãy tính:a). Diện tích đáy và thể tích của hình chóp (biết N108 s 10,39); b) Độ dài cạnh bên SM và diện tích toàn phần của hình chóp (biết N1333 s36.51).LUYÊN TAP47. Trong các miếng bìa ở hình 134, miếng nào khi gấp và dán lại thì được một hình chóp đều ?Hình 134124 Tính diện tích toàn phần của: a). Hình chóp tứ giác đều, biết cạnh đáy a = 5cm, cạnh bên b = 5cm, b). Hình chóp lục giác đều, biết cạnh đáy a = 6cm, cạnh bên b = 10cm. Tính diện tích xung quanh của các hình chóp tứ giác đều sau đây (h.135)://ình 13550. a) Tính thể tích của hình chóp đều (h,136),Hình 136 Hình 137b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt đều (h.137).(Hướng dẫn : Diện tích cần tính bằng tổng diện tích các mặt xung quanh. Các mặt xung quanh là những hình thang cân Với cùng chiều cao, các cạnh đáy tương ứng bằng nhau, các cạnh bên bằng nhau).

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1101

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email