Sách Giáo Khoa Toán lớp 9 tập 1

Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhauTính chất của hai tiếp tuyến cắt nhauTính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhauTính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau –

Cho hình 79 trong đó AB, AC theo thứ tự B là các tiếp tuyến tại B, tại C của đường tròn (O). Hãy kể tên một vài đoạn thẳng bằng nhau, một vài góc bằng nhau trong hình.2114ĐINH LÍNếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì: • Điểm đó cách đều hai tiếp điểm. | * Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến. | • Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phản giác của góc tạo bởi hai | bán kính đi qua các tiếp điểm.Chứng minh. Gọi BA, CA theo thứ tự là các tiếp tuyến tại B, tại C của đường tròn (O) (h.79). Theo tính chất của tiếp tuyến, ta có AB || OB, AC = | OC.Hai tam giác vuông AOB và AOC có OB = OC, OA là cạnh chungnên AAOB = AAOC (cạnh huyền – cạnh góc vuông). Suy ra:AB = AC.OAB = OAC nên AO là tia phân giác của góc BAC.AOB = AOC nên OA là tia phân giác của góc BOC. Hây nêu cách tìm tâm của một miếng gỗ hình tròn bằng “thước phân giác” (xem hình về trong khung ở đầu $6). Đường tròn nội tiếp tam giác Cho tam giác ABC. Gọi I là giao điểm của các đường phân giác các góc trong của tam giác: D, E, F theo thứ tự là chân các đường vuông góc kể từ I đến các cạnh BC, AC, AB (h.80). Chứng minh rằng ba điểm D, E, F, nằm trên cùng một đường tròn tâm I.Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của mộttam giác gọi là đường tròn nội tiếp tam Hình 80 giác, còn tam giác gọi là ngoại tiếp đường tròn.8. TO ANG. T. B. в27.Trên hình 80, đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC, tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I). Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các đường phân giác các góc trong của tam giác.Đường tròn bàng tiếp tam giácCho tam giác ABC, K là giao điểm các đường phản giác của hai góc ngoài tại B và C ; D, E, F theo thứ tự là Chân các đường vuông góc kẻ từ K đến các đường thẳng BC, AC, AB (h.81). Chứng minh rằng ba điểm D, E, F, nằm trên cùng một đường tròn có tâm K,Đường tròn tiếp xúc với một cạnh của một tam giác và tiếp xúc với các phần kéo dài của hai cạnh kia gọi là đường tròn hàng tiếp tam giác. Trên Hình 8/ hình 81 ta có đường tròn (K) bàng tiếp trong góc A của tam giác ABC.Tâm của đường tròn bàng tiếp tam giác trong góc. A là giao điểm của hai đường phân giác các góc ngoài tại B và C, hoặc là giao điểm của đường phân giác góc A và đường phân giác góc ngoài tại B (hoặc C). Với một tam giác, có ba đường tròn bàng tiếp.Bời tộpCho đường tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). a) Chứng minh rằng OA vuông góc với BC. b) Vẽ đường kính CD. Chứng minh rằng BD song song với AO. c) Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC; biết OB = 2cm, OA = 4cm. Từ một điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Qua điểm M thuộc cung nhỏ BC,kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O), nó cắt các tiếp tuyến AB và AC theo thứ tự ở D và E. Chứng minh rằng chu vi tam giác ADE bằng 2AB. 28.29.30.31.32.116Cho góc xAy khác góc bẹt. Tâm của các đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc XAy nằm trên đường nào ? Cho góc xAy khác góc bẹt, điểm B thuộc tia Ax. Hãy dựng đường tròn (O) tiếp xúc với Ax tại B và tiếp xúc với Ay.Luyện fộpCho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB (đường kính của một đường tròn chia đường tròn đó thành hai nửa đường tròn). Gọi Ax, By là các tia vuông góc với AB (Ax, By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). Qua điểm M thuộc nửa đường tròn (M khác A và B), kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, nó cắt Ax và By theo thứ tự ở C và D. Chứng minh rằng:a) COD = 90′. b) CD = AC + BD. c) Tích AC.BD không đổi khi điểm M di chuyển trên nửa đường tròn. Trên hình 82, tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (O). a) Chứng minh rằng: 2AD = AB + AC — BC. b) Tìm các hệ thức tương tự như hệ thức ở câu a). Cho tam giác đều ABC ngoại tiếp đường tròn bán kính lcm. Diện tích của tam giác ABC bằng:(A) 6cm (B) V3 cm’ (C) cm (D) 33 cmo.Hãy chọn câu trả lời đúng. Để tìm tâm của một hình tròn, ta đặt hình tròn đó tiếp xúc với hai cạnh AB và AC (h.84), Vạch theo AD ta được một đường thẳng đi qua tâm của hình tròn. Xoay hình tròn và làm tương tự, ta được một đường thẳng nữa đi qua tâm của hình tròn. Giao điểm của hai đường vừa kẻ là tâm của hình tròn.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 968

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email