Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1

Ước chung và bội chungƯớc chung và bội chungƯớc chung và bội chung

Ước chung và bội chung

Ước chung và bội chung –

Những số nào vừa là ước của 4, vừa là ước Của 6 ? Ta chỉ xét ước chung, bội chung của các số khác 0. 1. Ước chung Ví dụ: Viết tập hợp các ước của 4 và tập hợp các ước của 6, ta có: U(4) = 1; 2; 4) Մ(6) = {1 : 2:3 : 6} Các số 1 và 2 vừa là ước của 4, vừa là ước của 6. Ta nói chúng là các ước chung của 4 và 6.Ta kí hiệu tập hợp các ước chung của 4 và 6 là UC (4, 6). Ta có: UC (4, 6) = 1; 2).X = ƯC (a,b) nếu a : X và b : XTương tự ta cũng có :X G ƯC (a, b, c) nếu ai x, bi x và c: x|Khẳng định sau đúng hay sai ? 8 = ՄC (16, 40): 8 e UC (32,28). w 2. Bội chung Ví dụ : Viết tập hợp A các bội của 4 và tập hợp B các bội của 6, ta có: A = 0; 4:8; 12; 16:20; 24; 28: …} B = 0, 6: 12, 18; 24: …} Các số 0, 12, 24, … Vừa là bội của 4, vừa là bội của 6. Ta nói chúng là các bội chung của 4 và 6.Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.Ta kí hiệu tập hợp các bội chung của 4 và 6 là BC (4, 6).X = BC (a,b) nếu X : a và X :bTương tự ta cũng có :хе ВС (a, b, c) пёих: a, x : bуах: с2. Điền số vào ô vuông để được một khẳng định đúng :6e BC (3,D). 3. Chú ý Tập hợp UC (4, 6) = {1 :2}, tạo thành bởi các phần tử chung của hai tập hợp U (4) và s Ư(6), gọi là giao của hai tập hợp Ư(4) và Ư(6) (phần gạch sọc trên hình 26). U(4) UC(4, 6) Ư(6). Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm//ình 26 các phần tử chung của hai tập hợp đó.52 135.5137.Ta kí hiệu giao của hai tập hợp A và B là A ^ B. Như vậy: Ư(4) ^ U(6) = ƯC (4. 6): B(4) ^ B(6) = BC (4.6). Ví dụ : A = {3:4: 6} : B={4:6} : Ar, B = {4:6} (h.27)X = a, b}: Y = {c}; Xr, Y = 2 (h.28). B A. Χ () C.D. H27 Hình 28 BờifộpĐiền kí hiệu e hoặc z vào ô vuông cho đúng: a)4 UC (12, 18); b) 6 || UC (12. 18): c) 2DUC (4, 6, 8): d)4DUC (4, 6, 8): e) 80 BC (20,30); g) 60 BC (20,30); h) 12 BC (4, 6, 8): i) 24 |BC (4, 6, 8). Viết các tập hợp:a) U(6), U(9), UC (6,9);b) U(7), U(8), UC (7,8);c) UC (4, 6, 8).Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6. Viết tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 9. Gọi M là giao của hai tập hợp A và B.a) Viết các phần tử của tập hợp M. b) Dùng kí hiệu c- để thể hiện quan hệ giữa tập hợp M với mỗi tập hợp A và B.LUyện TộpTìm giao của hai tập hợp A và B, biết rằng: a) A = {cam, táo, chanh}, B={cam, chanh, quýt}.A là tập hợp các học sinh giỏi môn Văn của một lớp, B là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán của lớp đó : c) A là tập hợp các số chia hết cho 5, B là tập hợp các số chia hết cho 10: d) A là tập hợp các số chẵn, B là tập hợp các số lẻ. Có 24 bút bi, 32 quyển vở. Cô giáo muốn chia số bút và số vở đó thành một số phần thưởng như nhau gồm cả bút và vở. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được ? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4.9 / 5. Số lượt đánh giá: 1091

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email