Unit 1 School TalksUnit 1 School TalksUnit 1 School Talks

Unit 1 School TalksUnit 1 School TalksUnit 1 School Talks
Unit 1 School TalksUnit 1 School TalksUnit 1 School Talks
Unit 1 School TalksUnit 1 School TalksUnit 1 School Talks

Unit 1 School Talks –

Write a second sentence so that its meaning is similar to the first. Use the verb in parentheses. The first one has been done for you. I wish I hadn’t sold my motorbike. (regret)I regret selling my motorbike. Students were eager to see their new teacher. waitBy chance I saw your sister yesterday. (happen). Would you like to go for a walk? (fancy)… I usually arrive at school five minutes early, slendPeter hates getting up early in winter. (stand)… My group continued to seek information for our class presentation.(carry… My visit to Ha Long Bay will always stay in my memory. (forget

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 940

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email
Đăng vào Chưa phân loại