default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 5.00/5 - 9 phiếu bầu
Loading... • Sách giáo khoa đại số và giải tích 11

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa đại số và giải tích 11 gồm các bài sau:

  Hàm Số lượng giác
  Phương trình lượng giác cơ bản
  Một số phương trình lượng giác thường gặp
  Ôn tập chương I
  Quy tắc đếm
  Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
  Nhị thức Niu-ton
  Phép thử và biến cố
  Xác suất của biến cố
  Ôn tập chương II
  Phương pháp quỵ nạp toán học
  Dãy số
  Cấp số cộng
  Cấp số nhân
  Ôn tập chương III
  Giới hạn của dãy số
  Giới hạn của hàm số
  Hàm Số liên tục
  Ôn tập chương IV
  Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  Quy tắc tính đạo hàm
  Đạo hàm của hàm số lượng giác
  Vi phân
  Đạo hàm cấp hai
  Ôn tập chương V

  MỤC LỤC

  Xem ngay sách giải

  Bình luận