default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 4.10/5 - 10 phiếu bầu
Loading... • Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 1

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 1, bao gồm 2 phần, và 4 chương:

  Phần đại số
  Chương I Phép nhân và phép chia các đa thức
  Chương II Phân thức đại số
  Phần hình học
  Chương I Tứ giác
  Chương II Đa giác. Diện tích đa giác

  MỤC LỤC

  Phần đại số

  Phần hình học

  Xem ngay sách giải

  Bình luận