Consolidation 3Consolidation 3Consolidation 3

Consolidation 3 –

Write about Yourself. Consult “Writing a Brief Profile” in Unit 12 and write your own profile. You can base your writing on the following notes.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận
Đăng vào Chưa được phân loại