Sách Bài Tập Toán Lớp 8 Tập 2

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Bài Tập Toán Lớp 8 Tập 2 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

  Phần Đại số – Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

  LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ ĐẠI SỐ – CHƯƠNG 3

  Phần Đại số – Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

  LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ ĐẠI SỐ – CHƯƠNG 4

  Phần Hình học – Chương 3: Tam giác đồng dạng

  LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ HÌNH HỌC – CHƯƠNG 3

  Phần Hình học – Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

  A – Hình lăng trụ đứng

  B – Hình chóp đều

  LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ HÌNH HỌC – CHƯƠNG 4

  A – Hình lăng trụ đứng

  B – Hình chóp đều

  LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ HÌNH HỌC – ÔN TẬP CUỐI NĂM

   

  Print Friendly, PDF & Email

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  Bình luận
  Đăng vào Chưa được phân loại