Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

  Phần Mở Đầu

  Mục lục Giải bài tập Lịch Sử 4

   Phần 1: Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN)

   Phần 2: Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938)

   Phần 3: Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009)

   Phần 4: Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226)

   Phần 5: Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400)

   Phần 6: Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)

   Phần 7: Nước Đại Việt thế kỉ XVI-XVII

   Phần 8: Buổi đầu thời Nguyễn (Từ năm 1802 đến năm 1858)

   Mục lục Giải bài tập Địa Lí 4

    Phần 1: Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du

    Phần 2: Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng

    Phần 3: Vùng biển Việt Nam

      

     Print Friendly, PDF & Email

     Bài giải này có hữu ích với bạn không?

     Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

     Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

     Bình luận