Sách giáo khoa tiếng anh 11 nâng cao

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa tiếng anh 11 nâng cao gồm 16 Units:

Unit 1 Friendship
Unit 2 Persional Eperience
Unit 3 Parties
Unit 4 Volunteer Work and Literacy Programs
Consolidation 1
Unit 5 Competitions
Unit 6 Population
Unit 7 Celebrations
Unit 8 Postal and Telecom-munications Services
Consolidation 2
Unit 9 Nature in Danger
Unit 10 Source of Energy
Unit 11 The Asian Games
Unit 12 Hobbies
Consolidation 3
Unit 13 Entertainment
Unit 14 Space Conquest
Unit 15 Wonders of the World
Unit 16 An English – Speaking World
Consolidation 4

MỤC LỤC

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận