Sách Giáo Viên Địa Lí Lớp 10

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Viên Địa Lí Lớp 10 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

B. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ

  Phần một. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

   Chương 1 – BẢN ĐỒ

   Chương II – VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT

   Chương III – CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỀN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

   Chương IV – MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

   Phần hai. ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI

    Chương V – ĐỊA LÍ DÂN CƯ

    Chương VI – CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

    Chương VII – ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP

    Chương VIII – ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP

    Chương IX – ĐỊA LÍ DỊCH VỤ

    Chương X – MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

     

    Print Friendly, PDF & Email

    Bài giải này có hữu ích với bạn không?

    Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

    Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

    Bình luận