Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

 

Sách Giáo Viên Giáo Dục Thể Chất Lớp 6 – Kết Nối Tri Thức

Sách Giáo Viên Giáo Dục Thể Chất Lớp 6 – Kết Nối Tri Thức gồm các bài sau:

MỤC LỤC

  PHẦN MỘT. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

  1. Mục tiêu chương trình

   2. Yêu cầu cần đạt

    3. Nội dung giáo dục thể chất cấp Trung học cơ sở

    1. Định hướng chung

     2. Định hướng phương pháp hình thành, phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung

      3. Định hướng phương pháp hình thành, phát triển năng lực thể chất

      1. Mục tiêu đánh giá

       2. Nguyên tắc đánh giá

        3. Hình thức đánh giá

         4. Yêu cầu đánh giá

          5. Một số lưu ý về kiểm tra thể lực định kì

          1. Quan điểm, định hướng biên soạn nội dung môn giáo dục thể chất lớp 6

           2. Định hướng giáo dục thể chất cấp Trung học cơ sở

            3. Cấu trúc nội dung và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục thể chất lớp 6

            1. Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên

             2. Hướng dẫn tiến hành các hoạt động của tiết học

              3. Hướng dẫn thực hiện trò chơi vận động và kiểm tra thể lực định kì

              PHẦN HAI. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC CHỦ ĐỀ

              A – NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

               B – MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ

                C – NỘI DUNG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                A – NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                 B — MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ

                  C – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                  A – NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                   B – MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ

                    C – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                    A – NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                     B – MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ

                      C – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                      A – NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                       B – MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ

                        C – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                        PHẦN BA, THỂ THAO TỰ CHỌN

                        A – NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                         B – MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ

                          C – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                          A – NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                           B – MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ

                            C – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                            A – NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                             B — MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ

                              C – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                               

                              Bài giải này có hữu ích với bạn không?

                              Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

                              Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1045

                              Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

                              Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

                              Print Friendly, PDF & Email