Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 9

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 9 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI CHẤT VÔ CƠ

  Phần 2: Dạy các bài cụ thể

  CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

  Phần 2: Dạy các bài cụ thể

  CHƯƠNG 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

  Phần 2: Dạy các bài cụ thể

  CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

  Phần 2: Dạy các bài cụ thể

  CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

  Phần 2: Dạy các bài cụ thể

   

  Print Friendly, PDF & Email

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  Bình luận