Sách Giáo Viên Lịch Sử Lớp 12

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Viên Lịch Sử Lớp 12 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

  A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

  B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

   PHẦN MỘT – LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

    Chương I – SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)

    Chương II – LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000)

    Chương III – CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945 – 2000)

    Chương IV – MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)

    Chương V – QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000)

    Chương VI – CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ

    PHẦN HAI – LỊCH SỬ VIỆT NAM | TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

     Chương I – VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

     Chương II – VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

     Chương III – VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954

     Chương IV – VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

     Chương V – VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

       

      Print Friendly, PDF & Email

      Bài giải này có hữu ích với bạn không?

      Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

      Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

      Bình luận