Sách Giáo Viên Tin Học Lớp 12

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Viên Tin Học Lớp 12 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

  Phần 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

  Phần 2 NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ

   Chương I. KHÁI NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

   II – HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

   Chương II. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS

   II – HƯỚNG DẪN CHI TIẾT.

   Chương III. HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

   II – HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

   Chương IV. KIẾN TRÚC VÀ BẢO MẬT CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

   II – HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

     

    Print Friendly, PDF & Email

    Bài giải này có hữu ích với bạn không?

    Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

    Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

    Bình luận