Tuần 19

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Câu 1 : Cho 2 câu:

a. Thằng bé ăn mỗi một bát cơm.

b. Thằng bé ăn những một bát cơm.

Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Cả 2 câu cùng có nghĩa sự việc giống nhau, là thằng bé “ăn một bát cơm’.

B. Trong cả 2 câu, người nói (viết) cho rằng thằng bé “ăn một bát cơm” là ít.

C. Trong cả 2 câu, người nói (viết) cho rằng thằng bé “ăn một bát cơm” là nhiều.

D. Cả 2 câu biểu thị cùng một thái độ hay cách đánh giá của người nói (viết).

Chọn đáp án : A

Câu 2 : Cho 2 câu:

a. Bây giờ mới tám giờ.

b. Bây giờ đã tám giờ.

Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Trong cả 2 câu, người nói (viết) không thể hiện thái độ hay cách đánh giá nào cả.

B. Trong cả 2 câu, người nói (viết) cho rằng “tám giờ” là muộn.

C. Trong cả 2 câu, người nói (viết) cho rằng “tám giờ” là sớm.

D. Hai câu biểu thị 2 thái độ hay cách đánh giá khác nhau của người nói (viết).

Chọn đáp án : D

Câu 3 : Khi viết: “Cũng may thị Nở vào” thì tác giả cho rằng:

A. Việc “thị Nở vào” là một việc chưa xảy ra.

B. Việc “thị Nở vào” là một việc có thể xảy ra.

C. Việc “thị Nở vào” là một việc chắc chắn xảy ra.

D. Việc “thị Nở vào” là một việc đã xảy ra.

Chọn đáp án : D

Câu 4 : Qua suy nghĩ của Thị Nở về Chí Phèo: “Giá thử đêm qua không có thị thì hắn chết”. ta có thể rút ra kết luận nào sau đây?

A. Không biết hôm qua Chí Phèo sống hay chết.

B. Hôm qua Chí Phèo đã may mắn thoát chết.

C. Hôm qua Chí Phèo đã chết oan uổng.

D. Không thể kết luận gì về sự sống chết của Chí Phèo hôm qua.

Chọn đáp án : B

Câu 5 : Khi thị Nở nghĩ về Chí Phèo: “Phải cho hắn ăn tí gì mới được”. thì ý của thị là:

A. Việc cho Chí Phèo “ăn tí gì” là việc không có gì cấp thiết.

B. Việc cho Chí Phèo “ăn tí gì” không phải là trách nhiệm của thị.

C. Việc cho Chí Phèo “ăn tí gì” là việc rất khó khăn.

D. Việc cho Chí Phèo “ăn tí gì” là trách nhiệm của thị.

Chọn đáp án : D

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 961

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email