Unit 8: Celebrations

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Đề bài Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 1: I have to take the responsibility.

A. It’s I am that responsible.

B. It is I who am responsible.

C. It is me who am responsible.

D. It’s that me is responsible.

Đáp án: B

Giải thích: Dịch: Tôi phải chịu trách nhiệm.

Question 2: It was her story that made me cry.

A. I was made crying by her story.

B. I was made to cry by her story.

C. Her story made me crying.

D. Her story made me to cry.

Đáp án: B

Giải thích: Đó là câu chuyện của cô ấy làm tôi khóc.

Question 3: It is unlikely that he will come on time.

A. He is unlikely to come early.

B. It is likely that he will not come too late.

C. It looks as if he will come late.

D. It seems that he will come lately.

Đáp án: C

Giải thích: Không chắc anh ta sẽ đến đúng giờ.

Question 4: He became successful as a professional writer at the age of 20.

A. He did not succeed as a professional writer until he was 20.

B. He did not write professionally until he succeeded at the age of 20.

C. He succeeded as a professional writer until he was 20.

D. He wrote professionally until he became successful at the age of 20.

Đáp án: A

Giải thích: Ông trở nên thành công như một nhà văn chuyên nghiệp ở tuổi 20.

Question 5: Mai: “Why don’t we ask Mr Brown for help?”

A. Mai asked why they did not ask Mr Brown for help.

B. Mai begged Mr Brown for help to find the reason.

C. Mai suggested that they should ask Mr Brown for help.

D. Mai wanted to know why Mr Brown did not help.

Đáp án: C

Giải thích: Mai đề nghị họ nên nhờ ông Brown giúp đỡ.

Question 6: My brother speaks too loud. It is really annoying.

A. My brother is speaking too loud.

B. My brother likes to speak too loud.

C. My brother feels annoyed when he can’t speak too loud.

D. My brother is always speaking too loud.

Đáp án: D

Giải thích: S + tobe + always + Ving (phàn nàn ai đó luôn luôn như thế nào)

Dịch: Anh tôi nói quá to. Nó thực sự gây phiền nhiễu.

Question 7: There is always conflict between parents and children. However, they still should talk and share things with each other.

A. Although there is always conflict between parents and children, they still should talk and share things with each other.

B. There is always conflict between parents and children, so they still should talk and share things with each other.

C. Unless there is always conflict between parents and children, they still should talk and share things with each other.

D. Not only there is always conflict between parents and children, but they still should talk and share things with each other.

Đáp án: A

Giải thích: Mặc dù luôn có xung đột giữa cha mẹ và con cái, họ vẫn nên nói chuyện và chia sẻ mọi thứ với nhau.

Question 8: Your parents will help you with the problem. You should tell them the story.

A. Because your parents will help you with the problem, you should tell them the story.

B. Your parents will help you with the problem since you should tell them the story.

C. If your parents will help you with the problem, you should tell them the story.

D. Your parents will help you with the problem because you should tell them the story.

Đáp án: A

Giải thích: Bởi vì cha mẹ của bạn sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề, bạn nên kể cho họ nghe câu chuyện.

Question 9: Unemployment rate is high. This makes many children move back to their parents’ house.

A. Many children move back to their parents’ house, which makes high unemployment rate.

B. High unemployment rate forces many children to move back to their parents’ house.

C. Moving back to their parents’ house suggests that the unemployment rate is high.

D. It is necessary to move back to your parents’ house if unemployment rate is high.

Đáp án: B

Giải thích: Tỷ lệ thất nghiệp cao. Điều này khiến nhiều trẻ em trở về nhà của cha mẹ chúng.

Question 10: She is an honest person. She is also a very friendly one.

A. She is an honest but friendly person.

B. She is not only an honest but also a very friendly person.

C. Though she is a honest person, she is friendly.

D. Being honest is necessary to become friendly.

Đáp án: B

Giải thích: Not only …. but also …. (không những ….. mà còn …)

Dịch: Cô ấy là một người trung thực. Cô ấy cũng là một người rất thân thiện.

Question 11: I said that she should see a doctor.

A. I advised her seeing a doctor.

B. I advised her should see a doctor.

C. I advised her to see a doctor.

D. I advised to see a doctor.

Đáp án: C

Giải thích: Tôi khuyên cô ấy đi khám bác sĩ.

Question 12: Ireland doesn’t allow people to smoke in bars.

A. Ireland doesn’t enjoy smoking in bars.

B. Ireland hates smoking in bars.

C. Smoking in bars is banned in Ireland.

D. You should not smoke in bars in Ireland.

Đáp án: C

Giải thích: Hút thuốc trong quán bar bị cấm ở Ireland.

Question 13: Working on the computer is not what she feels like.

A. She doesn’t feel like work on the computer.

B. She doesn’t feel like working on the computer.

C. She doesn’t feel like to work on the computer.

D. She doesn’t feel like to working on the computer.

Đáp án: C

Giải thích: Cô ấy không cảm thấy muốn làm việc trên máy tính.

Question 14: California doesn’t permit people to fish without a fishing license.

A. California can’t stand fishing without a fishing license.

B. California doesn’t allow fishing without a fishing license.

C. California doesn’t encourage fishing without a fishing license.

D. California doesn’t mind fishing without a fishing license.

Đáp án: B

Giải thích: California không cho phép câu cá mà không có giấy phép câu cá.

Question 15: “Why don’t we go for a walk?” Mary said.

A. Mary advised to go for a walk.

B. Mary asked going for a walk.

C. Mary suggested going for a walk.

D. Mary would like going for a walk.

Đáp án: C

Giải thích: Mary đề nghị đi dạo.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1013

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email