Giải Toán 4 VNEN Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Câu 1. Chơi trò chơi, chuyển hàng lên tàu, các nhóm thực hiện phép tính:

Giải Toán 4 VNEN Bài 17: Phép cộng. Phép trừ | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 17 Phep Cong Phep Tru A01

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 17: Phép cộng. Phép trừ | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 17 Phep Cong Phep Tru A02

Câu 2. Đọc và giải thích cho các bạn cách thực hiện phép cộng 367859 + 541728 = ? (sgk)

Câu 3. Thảo luận cách thực hiện phép trừ 647253 – 285749= ?

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 17: Phép cộng. Phép trừ | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 17 Phep Cong Phep Tru A03

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1. (trang 46 Toán 4 VNEN Tập 1). Tính:

Giải Toán 4 VNEN Bài 17: Phép cộng. Phép trừ | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 17 Phep Cong Phep Tru A04

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 17: Phép cộng. Phép trừ | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 17 Phep Cong Phep Tru A05

Câu 2. (trang 47 Toán 4 VNEN Tập 1). Đặt tính rồi tính:

Giải Toán 4 VNEN Bài 17: Phép cộng. Phép trừ | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 17 Phep Cong Phep Tru A06

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 17: Phép cộng. Phép trừ | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 17 Phep Cong Phep Tru A07

Câu 3. (trang 47 Toán 4 VNEN Tập 1). Đặt tính rồi tính:

Tìm x:

Giải Toán 4 VNEN Bài 17: Phép cộng. Phép trừ | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 17 Phep Cong Phep Tru A08

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 17: Phép cộng. Phép trừ | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 17 Phep Cong Phep Tru A09

Câu 4. (trang 47 Toán 4 VNEN Tập 1).

a. Trong vụ mùa năm nay, tỉnh Thái Bình thu hoạch được 391 500 tấn thóc, tỉnh Hương Yên thu hoạch được 241 500 tấn thóc. Hỏi trong vụ mùa năm nay cả hai tỉnh thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

b. Quãng đường xe lửa đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài 1730km. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh?

Trả lời:

a. Trong vụ mùa năm nay cả hai tỉnh thu hoạch được số tấn thóc là:

   391500 + 241500 = 633000 (tấn thóc)

Đáp số: 633000 tấn thóc

b. Quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh là:

   1730 – 1315 = 415 (km)

Đáp số: 415km

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Dưới đây là bảng số liệu về chiều dài của một số con sông trên thế giới:

Giải Toán 4 VNEN Bài 17: Phép cộng. Phép trừ | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 17 Phep Cong Phep Tru A10

Em hãy cho biết:

   a. Trong các sông trên, sông nào dài nhất? Sông nào ngắn nhất?

   b. Sông Nin dài hơn sông Công-gô bao nhiêu ki-lô-mét?

   c. Sông Mê Kông ngắn hơn sông Trường Giang bao nhiêu km?

Lời giải

   a. Trong các sông trên, sông Nin (Châu Phi) dài nhất. Sông Mê Kông ngắn nhất.

   b. Sông Nin dài hơn sông Công-gô 2359 ki-lô-mét.

   c. Sông Mê Kông ngắn hơn sông Trường Giang 2117 km.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 976

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email