Giải Toán 4 VNEN Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Ví dụ: Đặt tính rồi tính

a. 322 : 14             b. 375 : 15

Lời giải

Giải Toán 4 VNEN Bài 47: Chia cho số có hai chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 47 Chia Cho So Co Hai Chu So A01

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1. (trang 112 Toán 4 VNEN Tập 1). Đặt tính rồi tính:

Giải Toán 4 VNEN Bài 47: Chia cho số có hai chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 47 Chia Cho So Co Hai Chu So A02

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 47: Chia cho số có hai chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 47 Chia Cho So Co Hai Chu So A03

Câu 2. (trang 112 Toán 4 VNEN Tập 1). Tính rồi viết (theo mẫu):

Giải Toán 4 VNEN Bài 47: Chia cho số có hai chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 47 Chia Cho So Co Hai Chu So A04

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 47: Chia cho số có hai chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 47 Chia Cho So Co Hai Chu So A05

Câu 3. (trang 112 Toán 4 VNEN Tập 1). Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Giải Toán 4 VNEN Bài 47: Chia cho số có hai chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 47 Chia Cho So Co Hai Chu So A06

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 47: Chia cho số có hai chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 47 Chia Cho So Co Hai Chu So A06

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế?

Lời giải

Mỗi phòng xếp được số bộ bàn ghế là:

    240 : 15 = 16 (bộ)

Đáp số: 16 bộ

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 894

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email