Toán 5 VNEN Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

A

A. Hoạt động thực hành

Câu 1.(Trang 22 Toán 5 VNEN Tập 1): Tính:

Giải Toán 5 VNEN Bài 8: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 8 On Lai Nhung Gi Da Hoc 02 01

Trả lời:

Giải Toán 5 VNEN Bài 8: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 8 On Lai Nhung Gi Da Hoc 02 02 Giải Toán 5 VNEN Bài 8: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 8 On Lai Nhung Gi Da Hoc 02 03

Câu 2.(Trang 22 Toán 5 VNEN Tập 1): Tìm x:

Giải Toán 5 VNEN Bài 8: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 8 On Lai Nhung Gi Da Hoc 02 04

Trả lời:

Giải Toán 5 VNEN Bài 8: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 8 On Lai Nhung Gi Da Hoc 02 05 Giải Toán 5 VNEN Bài 8: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 8 On Lai Nhung Gi Da Hoc 02 06

Câu 3.(Trang 22 Toán 5 VNEN Tập 1): Viết (theo mẫu):

a. 23m 18cm;    9m 5cm

b. 7kg 167g;    34kg 50g;    1kg 5g

Trả lời:

Giải Toán 5 VNEN Bài 8: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 8 On Lai Nhung Gi Da Hoc 02 07

Câu 4.(Trang 23 Toán 5 VNEN Tập 1):

– Biết Giải Toán 5 VNEN Bài 8: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 8 On Lai Nhung Gi Da Hoc 02 08 quãng đường AB dài 36km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

Trả lời:

– Quãng đường AB dài số km là:

Giải Toán 5 VNEN Bài 8: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 8 On Lai Nhung Gi Da Hoc 02 09

Đáp số: 90m

Câu 5.(Trang 23 Toán 5 VNEN Tập 1):

– Một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ bên (h12)

– Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là:

   A. 180m2       B. 1400m2

   C. 1800m2      D. 2000m2

Trả lời:

– Quan sát hình vẽ ta thấy:

– Phần diện tích ngôi nhà là: 200m2

– Phần diên tích ao là: 400m2

– Diện tích toàn bộ mảnh đất hình chữ nhật là: 40 x 50 = 2000 (m2)

– Vậy diện tích còn lại của mảnh đất hình chữ nhật là:

   2000 – (400 + 200) = 1400 (m2)

Vậy đáp án đúng là: B. 1400 (m2)

B

B. Hoạt động hình thành kiến thức

(Trang 23 Toán 5 VNEN Tập 1) Quan sát sự tăng trưởng của một cây trong hình vẽ dưới đây:

Giải Toán 5 VNEN Bài 8: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 8 On Lai Nhung Gi Da Hoc 02 10

a. Ghi chép lại sự tăng trưởng của cây theo từng tuần

b. Trả lời câu hỏi:

   Sau 3 tuần cây tăng trưởng được bao nhiêu xăng-ti-mét?

   Tuần nào cây tăng trưởng nhanh nhất?

Trả lời:

– Sau 3 tuần cây tăng trưởng được số cm là:

Giải Toán 5 VNEN Bài 8: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 8 On Lai Nhung Gi Da Hoc 02 11

→ Cây tăng trưởng nhanh nhất vào tuần thứ 2 là Giải Toán 5 VNEN Bài 8: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 8 On Lai Nhung Gi Da Hoc 02 12

MORE

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1077

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email