Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

A. Hoạt động khởi động

Xem tranh trả lời câu hỏi

Câu 1: (trang 16 toán 7 VNEN tập 1). Hình trên biểu diễn hai bạn An (A) và Bình (B) cùng xuất phát từ điểm gốc 0. Quan sát hình vẽ và trả lời:

a) An đi về hướng nào và cách gốc 0 bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Bình đi về hướng nào và cách gốc 0 bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải:

a) An đi về hướng Đông và cách gốc 0 một khoảng là 3 ki-lô-mét.

b) Bình đi về hướng Tây và cách gốc 0 một khoảng là 5 ki-lô-mét.

Câu 2: (trang 16 toán 7 VNEN tập 1). Cho các số 1; 3; 0; 2; Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti A Cau 2 -2; -5.

a) Biểu diễn các số đã cho trên trục số và tìm khoảng cách từ điểm đó đến điểm gốc 0.

b) Tìm xem những số nào trên trục số mà khoảng cách từ điểm đó đến gốc 0 bằng 2.

Lời giải:

a)

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti A Cau 2a

b) Những số trên trục số cách điểm gốc một khoảng bằng 2 là -2 và 2.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Câu 1: (trang 16 toán 7 VNEN tập 1). a) Đọc kĩ nội dung sau:

Sgk trang 16

b) Đọc

Sgk trang 16

c) Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti B Cau 1

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti B Cau 1a

Câu 2: (trang 16 toán 7 VNEN tập 1). a) Điền vào chỗ trống (…)

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti B Cau 2

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti B Cau 2a

b) Đọc kĩ nội dung sau

Sgk trang 17

c) Tìm |x|, biết:

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti B Cau 2b

Tìm x, biết: |x| = 3.

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti B Cau 2c

|x| = 3 ⇒ x = 3 hoặc x = -3

Câu 3: (trang 17 toán 7 VNEN tập 1). a) Đọc kĩ nội dung sau

Sgk trang 17.

b) So sánh:

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti B Cau 3

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti B Cau 3a

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: (trang 17 toán 7 VNEN tập 1). Những câu nào sau đây là đúng?

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti C Cau 1

Lời giải:

Những câu đúng là (C); (D).

Câu 2: (trang 17 toán 7 VNEN tập 1). So sánh các cặp số

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti C Cau 2

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti C Cau 2a

Câu 3: (trang 17 toán 7 VNEN tập 1). So sánh

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti C Cau 3

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti C Cau 3a

Câu 4:(trang 18 toán 7 VNEN tập 1). Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự tăng dần:

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti C Cau 4

Lời giải:

Sau khi sắp xếp theo thứ tự tăng dần, ta có:

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti C Cau 4a

Câu 5: (trang 18 toán 7 VNEN tập 1). Tìm x, biết:

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti C Cau 5

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti C Cau 5a

D.E. Hoạt động vận dụng & Tìm tòi mở rộng

Câu 1: (trang 18 toán 7 VNEN tập 1). Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti D E Cau 1

Lời giải:

Đẳng thức đúng là đẳng thức a và c.

Câu 2: (trang 18 toán 7 VNEN tập 1). Tính

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti D E Cau 2

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti D E Cau 2a

Câu 3: (trang 18 toán 7 VNEN tập 1). Tìm x, biết.

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti D E Cau 3

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti D E Cau 3a

Câu 4: (trang 18 toán 7 VNEN tập 1). Tìm x, biết

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti D E Cau 4

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Bai 4 Gia Tri Tuyet Doi Cua Mot So Huu Ti D E Cau 4a

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1085

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email