Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6 – Chân Trời Sáng Tạo: tại đây

Hoạt động 1 trang 53 Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức: 1. Hình 5.11 cho thấy hai cách trình bày danh sách học sinh trong cuốn sổ lưu niệm. Trang bên trái sử dụng bảng, trang bên phải liệt kê lần lượt danh sách các thành viên. Em hãy nhận xét về hai cách trình bày này.

2. Em sẽ lựa chọn cách nào để trình bày danh sách học sinh trong cuốn sổ lưu niệm của lớp em. Tại sao?

Lời giải:

1. Theo em cách trình bày của cả 2 cách đều rõ ràng và dễ nhìn, tuy nhiên em thấy cách trình bày của trang bên trái vẫn đầy đủ thông tin và có thể quan sát được nhiều học sinh hơn so với sách trình bày của trang bên phải.

2. Em sẽ lựa chọn cách trình bày như trang bên trái vì cách bên trái vẫn đảm bảo đủ thông tin mà có thể có nhiều học sinh (nội dung) trong 1 trang hơn.

Hoạt động 2 trang 54 Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức:

Dựa vào bảng thống kê kết quả, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Bảng trên gồm mấy cột, mấy hàng?

2. Trò chơi nào được nhiều bạn nam yêu thích nhất? Trò chơi nào được nhiều bạn nữ yêu thích nhất? Trò chơi nào được học sinh của lớp yêu thích nhất?

3. Nếu không dùng bảng biểu diễn thì việc so sánh và tìm kiếm có dễ dàng không?

STT

Tên trò chơi

Số bạn nam thích

Số bạn nữ thích

1

Kéo co

19

16

2

Ném bóng trúng đích

12

15

3

Lò cò tiếp sức

16

18

4

Trốn tìm

8

10

Lời giải:

1. Bảng trên gồm 4 cột, 5 hàng.

2. Trò chơi được nhiều bạn nam yêu thích nhất là Kéo co, trò chơi được nhiều bạn nữ yêu thích nhất là Lò cò tiếp sức, trò chơi được học sinh của lớp yêu thích nhất là Kéo co.

3. Nếu không dùng bảng biểu diễn thì việc so sánh và tìm kiếm khá khó khăn.

Câu hỏi 1 trang 55 Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức:

1. Em hãy sắp xếp lại thứ tự các bước để được thao tác tạo bảng đúng:

a) Chọn mũi tên nhỏ bên dưới Table.

b) Di chuyển chuột để chọn số hàng, số cột.

c) Chọn Insert.

2. Bạn An đã nhập số hàng, số cột như Hình 5.15 để tạo bảng. Bảng được tạo sẽ có:

A. 4 cột, 35 hàng.               B. 35 cột, 35 hàng.

C. 35 cột, 4 hàng.               D. 4 cột, 4 hàng.

Lời giải:

1. Thứ tự đúng là c → a → b

2. Đáp án: A.

Câu hỏi 2 trang 55 Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức:

Muốn xóa một số hàng trong bảng, sau khi chọn các hàng cần xóa, em thực hiện lệnh nào sau đây?

A. Delete Cells.                 B. Delete Columns.

C. Delete Rows.                D. Delete Table.

Lời giải:

Đáp án: C

Luyện tập 1 trang 57 Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức:

Em hãy soạn thảo bảng kết quả khảo sát trò chơi tập thể yêu thích ở Mục 1. Nếu cần bổ sung cột Tổng số để điền số học sinh cả lớp thích trò chơi tương ứng (bằng số học sinh nam cộng số học sinh nữ cùng thích trò chơi này) thì em sẽ chèn cột này vào vị trí nào của bảng? Em hãy chèn và điền số liệu cho cột Tổng số này.

Lời giải:

Bước 1: Chọn thẻ Insert, chọn vào mũi tên bên dưới công cụ Table

Bước 2: Di chuyển chuột để chọn 5 hàng, 4 cột, sau đó nhấn chuột trái tại vị trí 5 hàng, 4 cột để tạo bảng

Bước 3: Điền thông tin như mẫu vào bảng.

Bước 5: Nhấp chuột phải vào ô Số bạn nữ thích, chọn Insert à Insert column to the right để chèn cột sang bên phải của cột Số bạn nữ thích, điền nội dung để hoàn thành bảng.

STT

Tên trò chơi

Số bạn nam thích

Số bạn nữ thích

Tổng số

1

Kéo co

19

16

35

2

Ném bóng trúng đích

12

15

27

3

Lò cò tiếp sức

16

18

34

4

Trốn tìm

8

10

18

Luyện tập 2 trang 57 Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức:

Bản tin sau đây nói về kết quả thực hiện phong trào đọc sách của học sinh khối 6.

a) Em hãy tạo một bảng để trình bày cô đọng nội dung của bản tin trên.

b) Hãy bổ sung thông tin sau vào bảng: “ Năm 2016, kết quả khảo sát học sinh khối 6 của nhà trường cho thấy có 175 em học sinh yêu thích đọc sách, chiếm 45% tổng số học sinh của khối.”

Lời giải:

a) Bước 1: Vào thẻ Insert chọn mũi tên bên dưới Table.

Bước 2: Di chuyển chuột để chọn 4 hàng, 3 cột, sau đó nhấn chuột trái tại vị trí 5 hàng, 4 cột để tạo bảng

Bước 3: Điền thông tin như mẫu vào bảng.

Năm khảo sát

Số học sinh yêu thích đọc sách (HS)

Số học sinh thích đọc sách so với toàn trường (%)

Năm 2017

230

52

Năm 2018

256

64

Năm 2019

345

78

b) Chèn thêm hàng

Nháy chuột phải vào ô Năm 2017 chọn Insert à Insert Rows Above để chèn một hàng lên bên trên rồi ghi nội dung như bảng dưới đây.

Năm khảo sát

Số học sinh yêu thích đọc sách (HS)

Số học sinh thích đọc sách so với toàn trường (%)

Năm 2016

175

45

Năm 2017

230

52

Năm 2018

256

64

Năm 2019

345

78

Vận dụng 1 trang 57 Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức:

Em hãy trình bày các nội dung sau dưới dạng bảng:

a) Thời khóa biểu của lớp.

b) Thời gian biểu hoạt động các ngày trong tuần của em.

Lời giải:

a) Thời khóa biểu của lớp.

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Văn

Sử

Toán

Văn

Toán

2

Sinh 

Văn

TD

Sinh

Tin

CN

3

Tin 

CN

Anh

TD

Toán

4

Anh

GDCD

Toán 

Văn

Địa

Anh

5

SHL

b) Thời gian biểu

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

23h30-6h00

Ngủ

Ngủ 

Ngủ

Ngủ

Ngủ

Ngủ

Ngủ

6h00-6h30

Ăn sáng

Ăn sáng

Ăn sáng

Ăn sáng

Ăn sáng

Ăn sáng

Thể dục, Ăn sáng

6h30-11h30

Học ở trường

Học ở trường

Học ở trường

Học ở trường

Học ở trường

Học ở trường

Tự học ở nhà

11h30-12h15

Nghỉ trưa, ăn trưa

Nghỉ trưa, ăn trưa

Nghỉ trưa, ăn trưa

Nghỉ trưa, ăn trưa

Nghỉ trưa, ăn trưa

Nghỉ trưa, ăn trưa

Nghỉ trưa, ăn trưa

12h15-13h00

Ngủ trưa

Ngủ trưa

Ngủ trưa

Ngủ trưa

Ngủ trưa

Ngủ trưa

Ngủ trưa

13h00-13h30

Giải trí

Giải trí

Giải trí

Giải trí

Giải trí

Giải trí

Giải trí

13h30-17h00

Học Toán

Học Lí

Học Anh

Học Toán

Học Lí

Tự do

Tự do

17h00-18h30

Thể thao, giải trí

Thể thao, giải trí

Thể thao, giải trí

Thể thao, giải trí

Thể thao, giải trí

Thể thao, giải trí

Thể thao, giải trí

18h30-19h30

Vệ sinh, ăn tối

Vệ sinh, ăn tối

Vệ sinh, ăn tối

Vệ sinh, ăn tối

Vệ sinh, ăn tối

Vệ sinh, ăn tối

Vệ sinh, ăn tối

19h30-21h00

Làm bài tập, soạn bài

Làm bài tập, soạn bài

Làm bài tập, soạn bài

Làm bài tập, soạn bài

Làm bài tập, soạn bài

Giải trí

Giải trí

21h00-23h30

Học Anh

Học Toán

Học Lí

Học Anh

Học Toán

Giải trí

Học Văn

Vận dụng 2 trang 57 Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức: Em hãy xem lại nội dung cuốn sổ lưu niệm và cân nhắc xem phần nội dung nào nên được ở dạng bảng thì hợp lí hơn. Hãy trình bày lại nội dung đó.

Lời giải:

Một số nội dung có thể trình bày ở dạng bảng là: danh sách thành viên trong lớp, danh sách các sự kiện của lớp, danh sách Giáo viên,…

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1045

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống