Phần 2: Cơ khí

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải sách bài tập công nghệ 8 – Bài 17: Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống giúp HS giải bài tập, lĩnh hội các kiến thức, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tế cần khơi dậy và phát huy triệt để tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập:

  Bài 17.1 trang 35 SBT Công nghệ 8: Có một tảng đá cao 50cm, rộng 50cm ở trước cửa nhà Nam. Muốn di chuyển tảng đá ra khỏi cổng nhà 500m để bố Nam có thể cho ô tô vào nhà và tảng đá không ảnh hưởng đến mọi người sau khi di chuyển.

  Câu 1: Nam có thể áp dụng những cách nào để di chuyển tảng đá? (Khoanh tròn chữ cái trước các đáp án đúng)

  A.Dùng tay di chuyển       B.Dùng đòn bẩy

  C.Dùng máy nâng để di chuyển       D.Dùng sức nước

  Câu 2: Trong các phương án Nam được lựa chọn để di chuyển hòn đá ở trên thì cách nào giúp Nam giảm sức lao động nhiều nhất?

  Lời giải:

  Câu 1: Đáp án: A,B,C.

  Câu 2: Cách làm giảm sức lao động của Nam nhiều nhất là dùng máy nâng để di chuyển.

  Bài 17.1 trang 35 SBT Công nghệ 8: Có một tảng đá cao 50cm, rộng 50cm ở trước cửa nhà Nam. Muốn di chuyển tảng đá ra khỏi cổng nhà 500m để bố Nam có thể cho ô tô vào nhà và tảng đá không ảnh hưởng đến mọi người sau khi di chuyển.

  Câu 1: Nam có thể áp dụng những cách nào để di chuyển tảng đá? (Khoanh tròn chữ cái trước các đáp án đúng)

  A.Dùng tay di chuyển       B.Dùng đòn bẩy

  C.Dùng máy nâng để di chuyển       D.Dùng sức nước

  Câu 2: Trong các phương án Nam được lựa chọn để di chuyển hòn đá ở trên thì cách nào giúp Nam giảm sức lao động nhiều nhất?

  Lời giải:

  Câu 1: Đáp án: A,B,C.

  Câu 2: Cách làm giảm sức lao động của Nam nhiều nhất là dùng máy nâng để di chuyển.

  Bài 17.2 trang 35 SBT Công nghệ 8: Hãy khoanh tròn chữ cái trước một đáp án đúng.

  Ngành cơ khí có vai trò gì trong sản xuất và đời sống?

  A.Cơ khí tạo ra các máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động bằng máy và tạo ra năng suất cao.

  B.Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn.

  C.Nhờ có cơ khí, tầm nhì của con người được mở rộng, con người có thể chiếm lĩnh được không gian và thời gian.

  D.Cơ khí cung cấp nguồn năng lượng sống cho con người.

  E.Cả 3 đáp án A,B,C.

  F.Cả 4 đáp án A,B,C,D.

  Lời giải:

  Đáp án: E

  Bài 17.2 trang 35 SBT Công nghệ 8: Hãy khoanh tròn chữ cái trước một đáp án đúng.

  Ngành cơ khí có vai trò gì trong sản xuất và đời sống?

  A.Cơ khí tạo ra các máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động bằng máy và tạo ra năng suất cao.

  B.Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn.

  C.Nhờ có cơ khí, tầm nhì của con người được mở rộng, con người có thể chiếm lĩnh được không gian và thời gian.

  D.Cơ khí cung cấp nguồn năng lượng sống cho con người.

  E.Cả 3 đáp án A,B,C.

  F.Cả 4 đáp án A,B,C,D.

  Lời giải:

  Đáp án: E

  Bài 17.3 trang 36 SBT Công nghệ 8: Sắp xếp các loại máy theo ứng dụng của nó vào các cột bên dưới:

  Máy tuốt lúa, máy khoan dầu, máy cày, máy tiện, máy ép hoa quả, máy nâng, máy phay, máy xúc, máy khoan đá, máy ủi, máy xay sinh tố, máy làm sữa chua, máy làm bánh mì, máy sát gạo, máu đầm, máy cắt.

  Máy nông nghiệp Máy khai thác Máy vận chuyển Máy gia công

  Lời giải:

  Đáp án:

  Máy nông nghiệp Máy khai thác Máy vận chuyển Máy gia công

  Máy tuốt lúa

  Máy cày

  Máy xát gạo

  Máy khoanh dầu

  Máy xúc

  Máy khoan đá

  Máy ủi

  Máy đầm

  Máy nâng

  Máy tiện

  Máy phay

  Máy cắt

  Bài 17.3 trang 36 SBT Công nghệ 8: Sắp xếp các loại máy theo ứng dụng của nó vào các cột bên dưới:

  Máy tuốt lúa, máy khoan dầu, máy cày, máy tiện, máy ép hoa quả, máy nâng, máy phay, máy xúc, máy khoan đá, máy ủi, máy xay sinh tố, máy làm sữa chua, máy làm bánh mì, máy sát gạo, máu đầm, máy cắt.

  Máy nông nghiệp Máy khai thác Máy vận chuyển Máy gia công

  Lời giải:

  Đáp án:

  Máy nông nghiệp Máy khai thác Máy vận chuyển Máy gia công

  Máy tuốt lúa

  Máy cày

  Máy xát gạo

  Máy khoanh dầu

  Máy xúc

  Máy khoan đá

  Máy ủi

  Máy đầm

  Máy nâng

  Máy tiện

  Máy phay

  Máy cắt

  Bài 17.4 trang 36 SBT Công nghệ 8: Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước những sản phẩm cơ khí

  A. Tua vít B. Kéo C. Tranh thêu
  D. Ô tô E. Hoa hồng F. Ròng rọc
  G. Nan hoa xe đạp H. Tủ lạnh I. Dép nhựa
  J. Cá chép K. Quả cà chua L. Bàn gỗ công nghiệp

  Lời giải:

  Đáp án: A, B, D, F, G, H, I, L.

  Bài 17.4 trang 36 SBT Công nghệ 8: Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước những sản phẩm cơ khí

  A. Tua vít B. Kéo C. Tranh thêu
  D. Ô tô E. Hoa hồng F. Ròng rọc
  G. Nan hoa xe đạp H. Tủ lạnh I. Dép nhựa
  J. Cá chép K. Quả cà chua L. Bàn gỗ công nghiệp

  Lời giải:

  Đáp án: A, B, D, F, G, H, I, L.

  Bài 17.5 trang 36 SBT Công nghệ 8: Lựa chọn các từ :”Vật liệu cơ khí, tháo lắp, vậy thật, chi tiết, gia công cơ khí, chế tạo, lắp ráp, sản phẩm cơ khí” để hoàn thành quy trình sau:

  Lời giải:

  Đáp án:

  1. Vật liệu cơ khí

  2. Gia công cơ khí

  3. Chi tiết

  4. Lắp ráp

  5. Sản phẩm cơ khí

  Bài 17.5 trang 36 SBT Công nghệ 8: Lựa chọn các từ :”Vật liệu cơ khí, tháo lắp, vậy thật, chi tiết, gia công cơ khí, chế tạo, lắp ráp, sản phẩm cơ khí” để hoàn thành quy trình sau:

  Lời giải:

  Đáp án:

  1. Vật liệu cơ khí

  2. Gia công cơ khí

  3. Chi tiết

  4. Lắp ráp

  5. Sản phẩm cơ khí

  Bài 17.6 trang 36 SBT Công nghệ 8: Hải được Nam giới thiệu quy trình sản xuất kéo như sau:

  Từ vật liệu là thép, người ta rèn hoặc dập thành phôi kéo(ở dạng thô), sau đó khoan lỗ và dũa để tạo ra hai má kéo, dùng đinh tán ghép hai má kéo để được chiếc kéo, cuối cùng đem nhiệt luyện để được chiếc kéo hoàn chỉnh có độ cứng yêu cầu.

  Câu 1: dựa vào lời của Nam, em hãy giúp Hải hoàn thành sơ đồ sau:

  Câu 2: dựa vào lời giới thiệu của Nam, em hãy cho biết có mấy giai đoạn sản xuất kéo?

  Câu 3: dựa vào lời giới thiệu của Nam, em hãy kể tên các phương pháp gia công được sử dụng để sản xuất kéo?

  Lời giải:

  Câu 1:

  Câu 2: đáp án: có 4 giai đoạn sản xuất kéo

  Câu 3: đáp án:

  1. Phương pháp gia công rèn (hoặc phương pháp gia ông dập).

  2. Phương pháp gia công khoan.

  3. Phương pháp gia công dũa

  4. Phương pháp gia công dùng đinh tán

  5. Phương pháp gia công nhiệt luyện

  Bài 17.6 trang 36 SBT Công nghệ 8: Hải được Nam giới thiệu quy trình sản xuất kéo như sau:

  Từ vật liệu là thép, người ta rèn hoặc dập thành phôi kéo(ở dạng thô), sau đó khoan lỗ và dũa để tạo ra hai má kéo, dùng đinh tán ghép hai má kéo để được chiếc kéo, cuối cùng đem nhiệt luyện để được chiếc kéo hoàn chỉnh có độ cứng yêu cầu.

  Câu 1: dựa vào lời của Nam, em hãy giúp Hải hoàn thành sơ đồ sau:

  Câu 2: dựa vào lời giới thiệu của Nam, em hãy cho biết có mấy giai đoạn sản xuất kéo?

  Câu 3: dựa vào lời giới thiệu của Nam, em hãy kể tên các phương pháp gia công được sử dụng để sản xuất kéo?

  Lời giải:

  Câu 1:

  Câu 2: đáp án: có 4 giai đoạn sản xuất kéo

  Câu 3: đáp án:

  1. Phương pháp gia công rèn (hoặc phương pháp gia ông dập).

  2. Phương pháp gia công khoan.

  3. Phương pháp gia công dũa

  4. Phương pháp gia công dùng đinh tán

  5. Phương pháp gia công nhiệt luyện

  Bài 17.7 trang 37 SBT Công nghệ 8: Lựa chọn các tự thích hợp để điền vài chỗ trống:

  “Hình dạng, hình dáng, yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu sản phẩm, nhu cầu, sử dụng, công nghệ, kĩ thuật”

  Chế tạo cơ khí là quá trình tạo cho chi tiết có…………., kích thước hoặc tính chất xác định, phù hợp với……………….dựa tren các nguyên lý khoa học và…………………

  Lời giải:

  đáp án:

  Chế tạo cơ khí là quá trình tạo cho chi tiết có hình dạng, kích thước hoặc tính chất xác định, phù hợp với yêu cầu kỹ thuậtdựa trên các nguyên lý khoa học và công nghệ.

  Bài 17.7 trang 37 SBT Công nghệ 8: Lựa chọn các tự thích hợp để điền vài chỗ trống:

  “Hình dạng, hình dáng, yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu sản phẩm, nhu cầu, sử dụng, công nghệ, kĩ thuật”

  Chế tạo cơ khí là quá trình tạo cho chi tiết có…………., kích thước hoặc tính chất xác định, phù hợp với……………….dựa tren các nguyên lý khoa học và…………………

  Lời giải:

  đáp án:

  Chế tạo cơ khí là quá trình tạo cho chi tiết có hình dạng, kích thước hoặc tính chất xác định, phù hợp với yêu cầu kỹ thuậtdựa trên các nguyên lý khoa học và công nghệ.

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1171

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Print Friendly, PDF & Email