Giải Sách Bài Tập Giáo Dục Công Dân Lớp 8

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải Sách Bài Tập Giáo Dục Công Dân 8 – Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình giúp HS giải bài tập, hiểu được những chuẩn mực đạo đức và pháp luật cơ bản, phổ thông, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi HS trong các quan hệ với bản thân, với người khác, với công việc và với môi trường sống:

  Câu 1 trang 45 SBT GDCD 8: Pháp luật quy định thế nào về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà đối với con cháu ?

  Lời giải:

  “Ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ và quyền trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu. Trong trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người nuôi dưỡng theo quy định thì ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu”

  Câu 2 trang 46 SBT GDCD 8: Con cháu có quyền và nghĩa vụ gì đối với cha mẹ, ông bà

  Lời giải:

  Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, lắng nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.

  Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ.

  Nghiêm cấm con có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm cha mẹ.

  Câu 3 trang 46 SBT GDCD 8: Anh, chị, em trong gia đình có bổn phận với nhau như thê nào?

  Lời giải:

  Anh chị em phải có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau và nuôi dưỡng nhau nếu không còn cha mẹ.

  Câu 4 trang 46 SBT GDCD 8: Tại sao pháp luật nước ta có quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?

  Lời giải:

  Để mỗi thành viên thực hiện đầy đủ bổn phận và trách nhiệm của từng cá nhân trong gia đình.

  Hạn chế được các tệ nạn xã hội do bố mẹ bỏ bê, ít quan tâm…

  Câu 5 trang 46 SBT GDCD 8: Ý kiến nào sau đây là đúng về quyền và nghĩa vụ của con đối với cha mẹ ?

  A. Con có thể phản đối ý kiến của cha mẹ

  B. Con phải biết nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ

  C. Con phải tuyệt đối nghe theo cha mẹ

  D. Con có quyền không nghe theo lời cha mẹ

  Lời giải:

  Đáp án đúng là: B

  Câu 6 trang 46 SBT GDCD 8: Câu nào dưới đây là đúng về quyền của cha mẹ đối với con.

  A. Cha mẹ có quyền phân biệt đối xử giữa các con

  B. Cha mẹ cần tôn trọng mọi ý kiến của con

  C. Cha mẹ cần tôn trọng mọi ý kiến đúng đắn của con

  D. Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng con đến 25 tuổi

  Lời giải:

  Đáp án đúng là: C

  Câu 7 trang 46 SBT GDCD 8: Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây ?

  A. Anh, chị không có nghĩa vụ nuôi dưỡng em khi cha mẹ không có khả năng nuôi dưỡng.

  B. Các cháu có bổn phận chăm sóc, phụng dưỡng ông bà.

  C. Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc con chưa thành.

  D. Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

  Lời giải:

  Đáp án đúng là: A

  Câu 8 trang 47 SBT GDCD 8: Nối mỗi cụm từ ở cột II sao cho tương ứng với nghĩa vụ được nêu ở cột I.

  I II
  A. Nghĩa vụ của anh chị em với nhau 1. Con, cháu có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bàẾ
  B. Nghĩa vụ của con, cháu đối với cha mẹ, ông bà 2. Không được ép buộc con làm những điều trái pháp luật.
  C. Nghĩa vụ của cha mẹ đối với con 3. Anh chị em phải thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau.
  D. Nghĩa vụ của ông bà đối với cháu 4. Ông bà có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu.

  Lời giải:

  Thứ tự sắp xếp đúng là: 1A – 3 ; B – 1 ; C – 2 ; D – 4

  Câu 9 trang 47 SBT GDCD 8: Đến kì nghỉ hè, Thảo nói với bố mẹ tổ chức để cả nhà đi nghỉ mát ở Đà Lạt, đồng thời cũng động viên chị em Thảo là học sinh giỏi của năm học này. Nhưng bố Thảo không đồng ý, vì đi nghỉ ở Đà Lạt tốn kém lắm, bố mẹ chưa có đủ khả năng để lo liệu. Nghe vậy, Thảo giận bố và cho rằng bố không tôn trọng ý kiến của con.

  Câu hỏi:

  1 / Theo em, suy nghĩ của Thảo như vậy có đúng không ? Vì sao ?

  2/ Trong trường họp này, Thảo nên ứng xử thế nào ?

  Lời giải:

  1/ Theo em, Thảo suy nghĩ như vậy là chưa đúng. Dù cho Thảo cũng được nêu ý kiến, nhưng Thảo không tôn trọng hoàn cảnh gia đình.

  2/ Thảo nên tự hứa sẽ học tốt hơn làm món quà cho bố mẹ, cố gắng giúp đỡ bố mẹ các công việc nhà.

  Câu 10 trang 47 SBT GDCD 8: Gia đình ông bà Huyên có hai người con, một trai một gái. Ông Huyên thường chiều chuộng cô con gái hơn người anh của cô. Thấy vậy, cậu anh trai có vẻ phản đối và cho rằng bố không công bằng. Ông Huyên thì cho rằng, mình là bố nên có quyền quý đứa này hơn đứa kia, thậm chí có thể phân biệt đối xử giữa các con của mình.

  Câu hỏi:

  1/ Cách xử sự của ông Huyên có đúng với quy định của pháp luật không ? Vì sao ?

  2/ Nếu ở vào trường hợp bị phân biệt đối xử giữa anh chị em trong gia đình, em sẽ xử sự thế nào ?

  Lời giải:

  1/ Cách cư xử của ông Huyên không đúng pháp luật. Bởi vì, theo quy định con cái phải được tôn trọng, đối xử công bằng.

  2/ Em sẽ giải thích cho bố hiểu về hành vi vi phạm của mình, nhưng cũng không đố kị và giận bố.

  Câu 11 trang 47 SBT GDCD 8: Được bố mẹ nuông chiều từ bé, càng ngày Chiến càng hư. Chiến học kém, hay trốn học, lại hay la cà ngồi ở quán nước, phì phèo hút thuốc theo mấy đứa trẻ hư khác. Có người hỏi tại sao hố mẹ Chiến lại chiều con quá như vậy thì bố Chiến phản bác lại rằng cha mẹ không có lỗi gì trong việc Chiến trở thành một đứa trẻ hư, mà đó là tại xã hội có nhiều tệ nạn.

  Câu hỏi

  Em có đồng ý với ý kiến của bố bạn Chiến không? Vì sao?

  Lời giải:

  Bố bạn Chiến hoàn toàn sai. Vì không những không làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ nuôi dạy con cái mà còn đổ lỗi cho xã hội.

  Câu 12 trang 48 SBT GDCD 8: Hân sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó như nhiều gia đình nông dân khác ở vùng đồng bằng sông Hồng. Trong gia đình Hân, bà nội thường xuyên đau yếu từ mấy năm nay nên bố mẹ Hân phải vất vả kiếm sống để nuôi chị em Hân và chăm sóc bà nội. Thương bà, Hân tự nguyện vừa đi học vừa chăm sóc bà thay bố mẹ.

  Thấy Hân chăm sóc bà, có bạn nói : “Việc làm này của Hân là biểu hiện của đạo đức, không phải là biểu hiện về nghĩa vụ của công dân trong gia đình”.

  Câu hỏi:

  Theo em, ý kiến của bạn nêu trên là đúng hay sai ? Giải thích vì sao.

  Lời giải:

  Ý kiến của bạn trên là sai. Bởi vì, con cháu có nghĩa vụ và bổn phận khi ông bà đau yếu, có thể thực hiện trách nhiệm thay hoặc cùng với bố mẹ.

  Câu 13 trang 48 SBT GDCD 8: Em hãy sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ nói về bổn phận của các thành viên trong gia đình đối với nhau.

  Lời giải:

  1. Môi hở răng lạnh;

  2. Cá kg ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư;

  3. Con không cha như nhà không nóc;

  4. Quyền huynh thế phụ;

  5. Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

  Trả lời câu hỏi trang 50 SBT GDCD 8: Câu hỏi:

  1/ Trong câu chuyện trên, người mẹ đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con như thế nào ?

  2/ Nam đã không thực hiện bổn phận nào của con đối với mẹ?

  Lời giải:

  1/ Mười sáu năm ròng rã nuôi Nam khôn lớn và dành hết cả tình yêu thương của mình cho đứa con trai độc nhất. Người mẹ đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của cha mẹ là yêu thương, chăm sóc con cái, cho con đươc ăn, ngủ, đi học đầy đủ.

  2/ Nam đã không thực hiện đúng bổn phận của mình như: làm bố mẹ buồn, không chăm sóc cho bố mẹ, xúc phạm ông bà…

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 4.9 / 5. Số lượt đánh giá: 946

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  --Chọn Bài--

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Tải xuống