Giải Sách Bài Tập Giáo Dục Công Dân Lớp 8

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải Sách Bài Tập Giáo Dục Công Dân 8 – Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giúp HS giải bài tập, hiểu được những chuẩn mực đạo đức và pháp luật cơ bản, phổ thông, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi HS trong các quan hệ với bản thân, với người khác, với công việc và với môi trường sống:

  Câu 1 trang 78 SBT GDCD 8: Em hiểu thế nào là Hiến pháp? Hiến pháp có vị trí như thế nào trong hệ thống pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

  Lời giải:

  Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước , có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

  Hiến pháp đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục công dân nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, tôn trọng quy tắc sinh hoạt chung của cuộc sống xã hội, tôn trọng những giá trị văn hóa, tinh thần, vật chất, quyền và nghĩa vụ công dân.

  Câu 2 trang 78 SBT GDCD 8: Hiến pháp nước ta quy định về những nội dung cơ bản nào?

  Lời giải:

  Hiến pháp quy định các nội dung sau:

  Chương I: Chế độ chính trị

  Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

  Chương III: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường

  Chương IV: Bảo vệ Tổ quốc

  Chương V: Quốc hội

  Chương VI: Chủ tịch nước

  Chương VII: Chính phủ

  Chương VIII: Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân

  Chương IX: Chính quyền địa phương

  Chương X: Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước

  Chương XI: Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp

  Câu 3 trang 78 SBT GDCD 8: Hiến pháp do cơ quan nhà nước nào xây dựng và ban hành?

  Lời giải:

  Việc xây dựng và ban hành Hiến pháp là do Quốc hội ban hành và sửa đổi.

  Câu 4 trang 78 SBT GDCD 8: Theo em, khẳng định nào sau đây là đúng ?

  A. Hiến pháp là văn bản có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

  B. Hiến pháp là một trong những văn bản có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

  C. Hiến pháp là văn bản có hiệu lực đầy đủ nhất trong hộ thống pháp luật Việt Nam.

  D. Hiến pháp là đạo luật được áp dụng triệt để nhất.

  Lời giải:

  Khẳng định đúng là: A

  Câu 5 trang 79 SBT GDCD 8: Những ý kiến nào sau đây là đúng quy định của pháp luật ?

  A. Chỉ có Quốc hội mới có quyền ban hành và sửa đổi Hiến pháp.

  B. Các cơ quan nhà nước ở Trung ương cũng có quyền ban hành và sửa đổi Hiến pháp.

  C. Chỉ có các cơ quan nhà nước ở Trung ương mới có quyền góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp khi Nhà nước trưng cầu dân ý.

  D. Mọi công dân đều có quyền góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp khi Nhà nước trưng cầu dân ý.

  E. Chỉ công dân từ 18 tuổi trở lên mới có quyền góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp khi được trưng cầu.

  Lời giải:

  Khẳng định đúng là: A, D

  Câu 6 trang 79 SBT GDCD 8: Hiến pháp bao gồm những nội dung cơ bản nào?

  (Lựa chọn các câu trả lời đúng)

  A. Chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ.

  B. Tổ chức bộ máy nhà nước.

  C. Xử phạt vi phạm hành chính.

  D. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

  E. Các mức thuế đối với người sản xuất kinh doanh.

  Lời giải:

  Khẳng định đúng là: A, B, D

  Câu 7 trang 79 SBT GDCD 8: Từ ngày thành lập đến nay, Nhà nước ta đã ban hành năm bản Hiến pháp, đó là. (Lựa chọn các câu trả lời đúng)

  A. Hiến pháp năm 1946 ;

  B. Hiến pháp năm 1959 ;

  C. Hiến pháp năm 1980 ;

  D. Hiến pháp năm 1992 ;

  E. Hiến pháp năm 2000 ;

  G. Hiến pháp năm 2013.

  Lời giải:

  Khẳng định đúng là: A, B, C, D, G

  Câu 8 trang 79 SBT GDCD 8: Cảnh hỏi Tâm:

  – Theo cậu, có phải chỉ có Quốc hội mới có quyền ban hành và sửa đổi Hiến pháp không?

  Tâm:

  – Không phải đâu! Có nhiều cơ quan tham gia ban hành và sửa đổi Hiến pháp, trong đó có cả Chính phủ đấy. Thậm chí ông chú tớ làm ở Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tham gia sửa đổi Hiến pháp cơ mà.

  Câu hỏi :

  Theo em, Tâm nói như vậy có đúng không ? Vì sao?

  Lời giải:

  Tâm nói như vậy là sai vì Chỉ có Quốc hội mới có quyền ban hành và sửa đổi Hiến pháp.

  Câu 9 trang 80 SBT GDCD 8: Hoàng băn khoăn mãi : “Chẳng lẽ mọi công dân đều phải chấp hành cả Hiến pháp và pháp luật! Vì Hiến pháp có quy định cụ thể gì đâu mà phải chấp hành. Chỉ pháp luật mới quy định cụ thể về việc công dân được làm những gì và phải làm những gì, nên có lẽ công dân chỉ có nghĩa vụ chấp hành pháp luật thôi”.

  Câu hỏi:

  1 / Em có đồng ý với cách hiểu của Hoàng không? Vì sao ?

  2/ Em hiểu thế nào là chấp hành Hiến pháp và pháp luật ?

  Lời giải:

  1/ Em không đồng tình với cách hiểu của Hoàng. Bởi vì, Hiến pháp là văn bản trên Luật, Luật là văn bản cụ thể hóa của Hiến pháp. Bởi vậy, mọi công dân đều phải sống và làm theo Hiến pháp.

  2/ Chấp hành pháp luật và Hiến pháp là tất cả công dân đều phải thực hiện nghĩa vụ công dân, tuân thủ pháp luật.

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1165

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  --Chọn Bài--

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Tải xuống