Unit 5: Wonders of Viet Nam

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Học Tốt Tiếng Anh Lớp 9 A. Phonetics (trang 39 SBT Tiếng Anh 9 mới) giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập tiếng anh, học tốt tiếng anh 9 tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ (phát âm, từ vựng và ngữ pháp) để phát triển bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết):

  A. Phonetics (trang 39 SBT Tiếng Anh 9 mới)

  1. Practise reading the…(Luyện đọc đoạn hội thoại ngắn, tập trung vào sự khác nhau giữa những từ được gạch chân.)

  1. A.: What are you looking for? (for: strong)

  B: I’m looking for my new pen. (for: weak)

  2. A: Who do you live with? (with: strong)

  B: I live with my little brother. (with: weak)

  3. A: How can we use the word ‘but‘? (but: strong)

  B: We can use it at the beginning of a sentence, or in the middle, but we can’t use it at the end. (but: weak)

  4. A: Would you like to go to the cinema tonight? (to: weak)

  B: Yes, I’d love to. (to: strong)

  5. A: Was this cake made by your mother? (by: weak)

  B: No, it was made for her, not by her. (for, by: strong)

  2. Look at the sentences…(Nhìn vào các câu sau, xếp các từ được gạch chân vào cột thích hợp.)

  Stress Unstressed
  1 a, achieve, the to, but
  2 fond, bananas, oranges of, and
  3 or, order, law, and but
  4 cheap, bad but
  5 Attempts, solution, failed to, a
  6 Listening, what, of to
  7 need, problem and , to
  8 conjunction, but, sentence at, the

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1131

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Print Friendly, PDF & Email