4. Em học gõ 10 ngón

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Bài 1 trang 36 SBT Tin học 5: Hãy xem các câu sau đây có bao nhiêu từ, điền đáp số tại ô [ ]

Lời giải:

Con kiến mà leo cành đa 6
Leo phải cánh cụt leo ra leo vào 8
Con kiến mà leo cành đào 6
Leo phải cánh cụt leo vào leo ra 8
Chú Cuội ngồi gốc cây đa 6
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời 8
Cha còn cắt cỏ trên trời 6
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên 8
Ông thời (2x) cắm bút, cầm nghiên 7
Bà thời (2x) cầm tiền đi chuộc lá đa 9

Bài 2 trang 37 SBT Tin học 5: Trong các kí tự sau, kí tự nào là kí tự đặc biệt? Tô đen các ô tròn bên cạnh các kí tự đó.

Lời giải:

T1 trang 37 SBT Tin học 5: Luyện gõ từ tổng quát với hàng phím cơ sở, tốc độ gõ trung bình cần đạt được là 6 từ/phút.

Lời giải:

Hướng dẫn:

1. Nháy chọn Student → Edit

2. Nháy số từ bên cạnh Goal WPM để sửa thành 6 rồi nhấn Enter.

3. Nháy nút Done.

4. Nháy Lession → Home Row Only và nháy khung tranh số 3.

5. Gõ các chữ xuất hiện trên đường đi của Mario.

T2 trang 37 SBT Tin học 5: Luyện gõ từ với hàng phím cơ sở và hàng phím trên (tốc độ gõ trung bình cần đạt được là 7 từ/phút).

Lời giải:

Hướng dẫn: Nháy Lesson → Add Top Row và nháy khung tranh số 3.

T3 trang 38 SBT Tin học 5: Luyện gõ từ với hàng phím cơ sở và hàng phím dưới (tốc độ gõ trung bình cần đạt được là 7 từ/phút).

Lời giải:

Hướng dẫn: Nháy Lesson → Add Bottom Row và nháy khung tranh số 3.

T4 trang 38 SBT Tin học 5: Luyện gõ từ với hàng phím cơ sở và hàng phím số (tốc độ gõ trung bình cần đạt được là 7 từ/phút).

Lời giải:

Hướng dẫn: Nháy Lesson → Add Numbers và nháy khung tranh số 3.

T5 trang 38 SBT Tin học 5: Mở phần mềm Word và tập gõ theo mẫu sau:

Lời giải:

A is for Apple B is for Bat
C is for Cat D is for Dolphin
E is for Earth F is for Fire
G is for Goomba H is for Hat
I is for Ice cream J is for Jam
K isfor Koopa L is for Luigi
M is for Mario N is for Nail
O is for Ostrich P is for Princess
Q is for Queen R is for Rose
S is for Star T is for Toad
U is for Umbrella V is for Violin
W is for Wagon X is for Xylophone
Y is for Yoshi Z is for Zebra

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1102

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email