Chương 1: Số tự nhiên

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6 – Chân Trời Sáng Tạo: tại đây

Bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tính một cách hợp lí:

a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50; 

b) 150 . 250 . 400 . 800.

Lời giải:

a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50 

 = (42 + 48) + (44 + 46) + 50

 = 90 + 90 + 50

 = 230

b) 150 . 250 . 400 . 800

 = (150 . 800) . (250 .400)

 = (150 . 2 . 400) . (250 . 4 . 100)

(300 . 400) . (1 000 . 100)

 = 120 000 . 100 000

 = 12 000 000 000.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

Bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (2x + 1) . 2 907 = 8 721;

b) (4x  16) : 1 905 = 60.

Lời giải:

a) (2x + 1) . 2 907 = 8 721

                  2x + 1 =  8 721 : 2 907

                  2x + 1 = 3

                      2x = 3  1

                        2x = 2

                        x = 2 : 2

                          x = 1

Vậy x = 1.

b) (4x  16) : 1 905 = 60

                 4x  16 = 60 . 1 905

                 4x  16 = 114 300

                       4x = 114 300 + 16

                        4x = 114 316

                        x = 114 316 : 4

                          x = 28 579

Vậy x = 28 579.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

Bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Mẹ Lan mang 200 000 đồng vào siêu thị mua 2 kg khoai tây, 5 kg gạo và 2 nải chuối chín. Giá mỗi ki-lô-gam khoai tây là 26 500 đồng, mỗi ki-lô-gam gạo là 18 000 đồng, mỗi nải chuối là 15 000 đồng. Hỏi mẹ Lan còn bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Cách 1: 

Số tiền mẹ Lan dùng để 2 kg mua khoai tây là: 2 26 500 = 53 000 (đồng)

Số tiền mẹ Lan dùng để 5 kg mua gạo là: 5 18 000 = 90 000 (đồng)

Số tiền mẹ Lan dùng để 2 nải chuối chín là: 2 15 000 = 30 000 (đồng)

Số tiền mẹ Lan đã mua là: 53 000 + 90 000 + 30 000 = 173 000 (đồng)

Số tiền còn lại của mẹ Lan là: 200 000  173 000 = 27 000 (đồng)

Vậy mẹ Lan còn lại 27 000 đồng.

Cách 2: (Ta có thể làm gộp)

Số tiền mẹ Lan đã mua là: 2 26 500 + 5 18 000 + 2 15 000 = 173 000 (đồng)

Số tiền còn lại của mẹ Lan là: 200 000  173 000 = 27 000 (đồng).

Vậy mẹ Lan còn lại 27 000 đồng.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

Bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Một người buôn vàng vào thời điểm giá vàng có nhiều biến động thất thường.

Ngày thứ nhất mua vào với giá 55 300 000 đồng/1 lượng.

Ngày thứ hai bán ra với giá 55 350 000 đồng/1 lượng.

Ngày thứ ba mua vào với giá 55 400 000 đồng/1 lượng.

Ngày thứ tư bán ra với giá 55 450 000 đồng/1 lượng.

Ngày thứ năm mua vào với giá 55 500 000 đồng/1 lượng.

Ngày thứ sáu bán ra với giá 55 550 000 đồng/1 lượng.

Sau 6 ngày, người đó được lãi hay lỗ bao nhiêu tiền mỗi lượng?

Lời giải:

Cách 1:

Tổng số tiền mua vào mỗi lượng trong 3 ngày mua là: 

55 300 000 + 55 400 000 + 55 500 000 = 166 200 000 (đồng)

Tổng số tiền bán ra mỗi lượng trong 3 ngày bán là: 

55 350 000 + 55 450 000 + 55 550 000 = 166 350 000 (đồng)

Vậy số tiền lãi mỗi lượng là: 

166 350 000  166 200 000 = 150 000 (đồng)

Vậy tổng số tiền lãi người đó thu được sau 6 ngày là 150 000 đồng mỗi 1 lượng.

Cách 2:

Do giá của 1 lượng ở ngày thứ 2 cao hơn ngày thứ nhất, nên sau khi bán vào ngày thứ 2, người đó lãi số tiền là:

55 350 000 – 55 300 000 = 50 000 (đồng /1 lượng)

Do giá của 1 lượng ở ngày thứ 4 cao hơn ngày thứ 3, nên sau khi bán vào ngày thứ 4, người đó lãi thêm số tiền là:

55 450 000 – 55 400 000 = 50 000 (đồng /1 lượng)

Do giá của 1 lượng ở ngày thứ 6 cao hơn ngày thứ 5, nên sau khi bán vào ngày thứ 6, người đó lãi thêm số tiền là:

55 550 000 – 55 500 000 = 50 000 (đồng /1 lượng)

Tổng số tiền lãi người đó thu được sau 6 ngày là:

50 000 + 50 000 + 50 000 = 150 000 (đồng /1 lượng)

Vậy tổng số tiền lãi người đó thu được sau 6 ngày là 150 000 đồng mỗi 1 lượng.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1003

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống