Chương 6: Số thập phân

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6 – Chân Trời Sáng Tạo: tại đây

Bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Viết các số thập phân sau đây dưới dạng tỉ số phần trăm: 0,69; −0,02; −2,36.

Lời giải:

Các số thập phân được viết dưới dạng tỉ số phần trăm như sau:

0,69 = 0,69 . 100% = 69%;

−0,02 = −0,02 . 100% = −2%;

−2,36 = −2,36 . 100% = −236%.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

Bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Viết các phân số sau dưới dạng tỉ số phần trăm

Lời giải:

Để viết các phân số dưới dạng tỉ số phần trăm, ta làm như sau:

Bước 1: Viết các phân số dưới dạng phân số có mẫu là 100.

Bước 2: Thêm kí hiệu % vào sau tử số của phân số mới.

Các phân số được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

Bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng số thập phân: −9%; 59%; −542%.

Lời giải:

Để viết các tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân, ta làm như sau:

Bước 1: Viết các tỉ số phần trăm dưới dạng phân số có mẫu là 100.

Bước 2: Sau đó chuyển phân số có mẫu là 100 về số thập phân .

Các tỉ số phần trăm viết dưới dạng số thập phân là:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

Bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Tổng số học sinh khối 6 của một trường là 300 học sinh, trong đó có 120 học sinh nam. Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với số học sinh của khối.

Lời giải:

Tỉ số học sinh nam so với số học sinh khối 6 là: 120 : 300 = 0,40 = 40%.

Vậy số học sinh nam của khối 6 chiếm 40% số học sinh của trường.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

Bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Để may đồng phục cho công nhân của một xí nghiệp người ta cần 1 200 m vải quần và 1 600 m vải áo. Tính tỉ số phần trăm giữa vải quần và vải áo.

Lời giải:

Tỉ số phần trăm giữa vải quần và vải áo là: 1 200 : 1600 = 0,75 = 75%.

Vậy tỉ số phần trăm giữa vải quần và vải áo là 75%.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

Bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Một vận động viên chạy bộ đã chạy được 4 500 m trên cự li 10 000 m. Tính tỉ số phần trăm đoạn đường vận động viên đó đã chạy được.

Lời giải:

Tỉ số phần trăm đoạn đường vận động viên đó đã chạy được so với cự li 10 000 m là:

4 500 : 10 000 = 0,45 = 45%.

Vậy tỉ số phần trăm đoạn đường vận động viên đó đã chạy được là 45%.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

Bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Để trộn vữa xây nhà, người ta trộn xi măng với cát theo tỉ lệ 1 : 4. Hãy tính tỉ số phần trăm giữa xi măng và cát.

Lời giải:

Bài toán này có thể đưa về dạng đổi từ phân số sang tỉ số phần trăm. Ta có thể làm theo hai cách:

– Cách 1: Thực hiện phép chia hai số để đưa về số thập phân, sau đó đưa về tỉ số phần trăm.

– Cách 2: Tỉ lệ 1 : 4 = 1/4, ta đưa tỉ số về dạng phân số thập phân, sau đó đưa về tỉ số phần trăm.

Đối với bài toán này, ta làm như sau:

Cách 1: Tỉ số phần trăm giữa xi măng và cát là: 1 : 4 = 0,25 = 25%.

Cách 2: Tỉ số phần trăm giữa xi măng và cát là: 1 : 4 = 1/4 = 25/100 = 25%.

Vậy tỉ số phần trăm giữa xi măng và cát là 25%.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1047

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống