Chương 6: Khúc xạ ánh sáng

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 11 – Bài 27: Phản xạ toàn phần giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

Bài 27.1 trang 71 Sách bài tập Vật Lí 11: Chiếu một tia sáng từ nước đến mặt phân cách giữa nước ( chiết suất 4/3) và không khí dưới góc tới 50 o

Góc khúc xạ sẽ vào khoảng

A. 60o    B. 70o

C. 80o    D. Không có tia khúc xạ

Lời giải:

Đáp án D

Bài 27.2 trang 71 Sách bài tập Vật Lí 11: Một học sinh phát biểu : phản xạ toàn phần là phản xạ ánh sáng khi không có khúc xạ. Trong ba trường hợp truyền ánh sáng sau đây (Hình 27.1), trường hợp nào có hiện tượng phản xạ toàn phần ?

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11 Bai 1 2 3 4 5 6 Trang 71 Sbt Vat Li 11

A. Trường hợp (1).

B. Trường hợp (2).

C. Trường hợp (3).

D. Không trường hợp nào là phản xạ toàn phần.

Lời giải:

Đáp án D

Bài 27.3 trang 72 Sách bài tập Vật Lí 11:

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11 Bai 1 2 3 4 5 6 Trang 71 Sbt Vat Li 11 1

Phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng truyền trong cặp môi trường nào sau đây ?

A. Từ (2) tới (1).

B. Từ (3) tới (1).

C. Từ (3) tới (2).

D. Từ (1) tới (2).

Lời giải:

Đáp án D

Bài 27.4 trang 72 Sách bài tập Vật Lí 11: Tiếp theo câu 27.3. Phản xạ toàn phần không thể xảy ra khi ánh sáng truyền trong cặp môi trường nào sau đây ?

A. Từ (1) tới (2).     B. Từ (2) tới (3).

C. Từ (1) tới (3).    D. Từ (3) tới (1).

Lời giải:

Đáp án D

Bài 27.5 trang 72 Sách bài tập Vật Lí 11: Một tia sáng truyền trong hai môi trường theo đường truyền như Hình 27.3.

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11 Bai 1 2 3 4 5 6 Trang 71 Sbt Vat Li 11 1

Chỉ ra câu sai.

A. α là góc tới giới hạn.

B. Với i > α sẽ có phản xạ toàn phần.

C. Nếu ánh sáng truyền từ (2) tới (1) chỉ có phản xạ thông thường.

D. A, B, C đều sai.

Lời giải:

Đáp án D

Bài 27.6 trang 72 Sách bài tập Vật Lí 11: Ba môi trường trong suốt là không khí và hai môi trường khác có các chiết suất tuyệt đối n1 ; n2 (với n2 > n1). Lần lượt cho ánh sáng truyền đến mặt phân cách của tất cả các cặp môi trường có thể tạo ra.

Biểu thức nào kể sau không thế là sin của góc tới giới hạn igh đối với cặp môi trường tương ứng?

A. 1/n1     B. 1/n2    C. n1/n2    D. n2/n1

Lời giải:

Đáp án D

Bài 27.7 trang 73 Sách bài tập Vật Lí 11: Có ba môi trường (1), (2) và (3). Với cùng một góc tới, nếu ánh sáng đi từ (ì) vào (2) thì góc khúc xạ là 30°, nếu ánh sáng đi từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 45°.

a) Hai môi trường (2) và (3) thì môi trường nào chiết quang hơn ?

b) Tính góc giới hạn phản xạ toàn phần giữa (2) và (3).

Lời giải:

n1.sini = n2.sin30o = n3.sin 45o

=> n2/n3 = sin 450/sin 30o

(2) chiết quang hơn (3)

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11 Bai 7 Trang 73 Sbt Vat Li 11

Bài 27.8 trang 73 Sách bài tập Vật Lí 11: Một khối bán trụ có chiết suất n = 1,41 ≈ √2

Trong một mặt phẳng của tiết diện vuông góc, có hai tia song song tới gặp mặt phẳng của bán trụ với góc tới i = 45° ở A và O (Hình 27.4)

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11 Bai 8 Trang 73 Sbt Vat Li 11

a) Tính góc lệch ứng với tia tới so sau khi ánh sáng khúc xạ ra không khí.

b) Xác định đường truyền của tia tới SA.

Lời giải:

a) Tia SO có tia khúc xạ OJ truyền theo phương một bán kính (HÌnh 27.1G). Do đó tại J, góc tới bằng 0. Tia sáng truyền thẳng qua không khí.

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11 Bai 8 Trang 73 Sbt Vat Li 11 1

Ta có D = i – r = 45o – 30o = 15o

b) Đối với tia tới SA, môi trường bán trụ có thể coi như có hai pháp tuyến vuông góc nhau.

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11 Bai 8 Trang 73 Sbt Vat Li 11 2

Trong hai trường hợp ta luôn có: i = 45o, r = 30o

Do đó kết hợp các tính chất hình học, ta có hai đường đi của tia sáng như sau (Hình 27.2G):

+ SABCA’S’

+ SACR

(A, B, C, A’ chia nửa đường tròn thành ba phần bằng nhau).

Bài 27.9 trang 73 Sách bài tập Vật Lí 11: Một khối thuỷ tinh có tiết diện thẳng như Hình 27.5, đặt trong không khí (ABCD là hình vuông ; CDE là tam giác vuông cân). Trong mặt phẳng của tiết diện thẳng, chiếu một chùm tia sáng đơn sắc hẹp SI vuông góc với DE (IE < ID).

Chiết suất của thuỷ tinh là n = 1,5. Vẽ đường đi của tia sáng trong khối thuỷ tinh. Phương của tia ló hợp với pháp tuyến của mặt mà tia sáng ló ra một góc bằng bao nhiêu ?

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11 Bai 9 Trang 73 Sbt Vat Li 11

Lời giải:

Tia SI truyền thẳng tới mặt EC tại J.

sinigh = 1/n = 2/3 à igh ≈ 420

iJ > igh: phản xạ toàn phần

Tia phản xạ từ J tới sẽ phản xạ toàn phần lần lượt tại DA, AB, BC, và ló ra khỏi DE ở N theo phương vuông góc (tức là song song với SI nhưng ngược chiều (Hình 27.3G). Góc phải tìm là 00.

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11 Bai 9 Trang 73 Sbt Vat Li 11 1

Bài 27.10 trang 74 Sách bài tập Vật Lí 11: Một sợi quang hình trụ với lõi có chiết suất n1 = 1,5 và phần bọc ngoài có chiết suất n2 = 1,41. Chùm tia tới hội tụ tại mặt trước của sợi quang với góc 2α (Hình 27.6).

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11 Bai 10 Trang 74 Sbt Vat Li 11 2

Xác định góc α để tất cả tia sáng trong chùm đều truyền đi được trong sợi quang.

Lời giải:

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11 Bai 10 Trang 74 Sbt Vat Li 11 3

Ta phải có: i > igh

sini > n2/n1 → cosr > n2/n1

Nhưng:

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11 Bai 10 Trang 74 Sbt Vat Li 11

Do đó

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11 Bai 10 Trang 74 Sbt Vat Li 11 1

=> 2α < 60o

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1148

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email