Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Sinh Học 11 – Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C, C và CAM giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 9 trang 41: Xem hình 9.1 và 9.2 rồi chỉ rõ sản phẩm của pha sáng chuyển cho pha tối là gì?

Lời giải:

Sản phẩm của pha sáng chuyển cho pha tối là: ATP, NADPH.

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 9 trang 41: Hãy chỉ ra trên hình 9.2 các điểm mà tại đó sản phẩm của pha sáng đi vào chu trình Canvin.

Lời giải:

Sản phẩm của pha sáng đi vào chu trình Canvin là giai đoạn khử APG thành AlPG và giai đoạn tái sinh chất nhận.

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 9 trang 42: Quan sát các hình 9.2 và 9.3, hãy rút ra những điểm giống nhau và khác nhau về quang hợp giữa thực vật C3 và thực vật C4.

Lời giải:

Điểm giống nhau và khác nhau về quang hợp giữa thực vật C3 và thực vật C4.

    * Giống nhau:

– Pha sáng

– Pha tối đều diễn ra chu trình Canvin.

    * Khác nhau: Pha tối:

Tiêu chuẩn Thực vật C3 Thực vật C4
Chất nhận CO2 đầu tiên Ribulozo – 1,5 – diP PEP
Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên APG (3 cacbon) AOA (4 cacbon)
Tiến trình Chỉ có 1 giai đoạn là chu trình Canvin (C3) xảy ra trong các tế bào nhu mô thịt lá

Gồm 2 chu trình: chu trình C4 và C3:

    + Giai đoạn 1: Chu trình C4 xảy ra trong tế bào nhu mô thịt lá.

    + Giai đoạn 2: Chu trình C3 xảy ra trong lục lạp của các tế bào bao bó mạch.

Bài 1 (trang 43 SGK Sinh 11): Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp.

Lời giải:

      – Pha sáng trong quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa hoc trong ATP và NADPH.

      – Nơi diễn ra: đĩa tilacôit của lục lạp.

      – Điều kiện xảy ra pha sáng: có ánh sáng.

Bài 2 (trang 43 SGK Sinh 11): Oxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Lời giải:

  Oxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước, theo phản ứng sau:

2H20 (Ánh sáng,diệp lục) → 4H+ + 4e + 02

Bài 3 (trang 43 SGK Sinh 11): Sản phẩm của pha sáng là gì?

Lời giải:

    Sản phẩm của pha sáng là: ATP, NADPH và O2.

Bài 4 (trang 43 SGK Sinh 11): Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?

Lời giải:

    Các hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbôhiđrat là: ATP và NADPH.

Bài 5 (trang 43 SGK Sinh 11): Quan sát các hình 9.2, 9.3 và 9.4, nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các con đường C3, C4 và con đường CAM.

Lời giải:

  Sự giống nhau và khác nhau giữa chu trình C3 và C4 và CAM:

  * Giống nhau: Có chu trình Canvin tạo ra AlPG, từ đó hình thành nên cacbohiđrat, axit amin, prôtêin, lipit,…

  * Khác nhau:

Bài 6 (trang 43 SGK Sinh 11): Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

  A – CO2 và ATP.

  B – Năng lượng ánh sáng,

  C – Nước và O2.

  D – ATP và NADPH.

Lời giải:

  Đáp án: D.

Bài 7 (trang 43 SGK Sinh 11): Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12O6 ở cây mía là giai đoạn nào sau đây?

   A – Quang phân li nước

   B – Chu trình Canvin

   C – Pha sáng.

   D – Pha tối.

Lời giải:

   Đáp án: B.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1028

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống