Chương 5: Tiêu hóa

Giải Bài Tập Sinh Học 8 – Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

  Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 24 trang 79:

  – Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa?

  – Các chất nào trong thức ăn được biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa?

  – Quá trình tiêu hóa gồm những hoạt động nào?

  Trả lời:

  – Các chất trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa: vitamin, muối khoáng, nước.

  – Các chất nào trong thức ăn được biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa: gluxit, lipit, prôtêin, axit nucleic.

  – Quá trình tiêu hóa gồm các hoạt động: ăn và uống; chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa; tiêu hóa thức ăn (biến đổi lí học và hóa học); hấp thu chất dinh dưỡng và thải phân.

  Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 24 trang 80: Quan sát và liệt kê các cơ quan tiêu hóa ở hình 24-3 vào các cột tương ứng ở bảng 24.

  Bảng 24. Các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa(SGK)

  Các cơ quan trong ống tiêu hóa Các cơ quan trong tuyến tiêu hóa

  Trả lời:

  Các cơ quan trong ống tiêu hóa Các cơ quan trong tuyến tiêu hóa
  Miệng, lưỡi, họng, thực quản, dạ dày, tá tràng, ruột non, ruột già, ruột thừa, ruột thẳng, hậu môn. Các tuyến nước bọt, gan, túi mật, tụy

  Câu 1 trang 80 Sinh học 8: Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm.

  Trả lời:

  – Các chất trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa (được cơ thể hấp thụ trực tiếp): vitamin, muối khoáng, nước.

  – Các chất nào trong thức ăn được biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa (cần được biến đổi cơ thể mới hấp thụ được): gluxit, lipit, prôtêin, axit nucleic.

  Câu 2 trang 80 Sinh học 8: Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì?

  Trả lời:

  – Biến đổi thức ăn thành các chất mà cơ thể người hấp thụ được

  – Hấp thụ dinh dưỡng qua thành ruột non

  – Thải bỏ các chất bã không hấp thu được.

  Câu 3 trang 80 Sinh học 8: Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động nào của hệ tiêu hóa? Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường nào khác không?

  Trả lời:

  – Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động của hệ tiêu hóa gồm: ăn, đẩy thức ăn trong ống tiêu hóa, hấp thụ thức ăn.

  – Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường khác là tiêm chích qua tĩnh mạch vào hệ tuần hoàn máu hoặc qua kẽ giữa các tế bào nước mô rồi lại vào hệ tuần hoàn máu.

   

  Print Friendly, PDF & Email

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  Bình luận