Mục lục Giải Tiếng Anh lớp 3 Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

1 (trang 58 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe  và lặp lại.)

Bài nghe:

/uploads/tieng-anh-3-kn/file-audio/tieng-anh-3-kn-track-81.mp3

Bài nghe:

a. A: Bạn có bút mực không?

    B: Vâng, mình có.

b. A:  Bạn có thước kẻ không?

    B: Không, mình không có.

2 (trang 58 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

/uploads/tieng-anh-3-kn/file-audio/tieng-anh-3-kn-track-82.mp3

Bài nghe:

Đáp án

a. Do you have a pencil? – Yes, I do. 

b. Do you have a pencil case? – No, I don’t. 

c. Do you have a notebook? – Yes, I do.

d. Do you have an eraser? – No, I don’t.

Hướng dẫn dịch

a. Bạn có bút chì không? – Có, tớ có .

b. Bạn có hộp đựng bút chì không? – Không, tớ không có.

c. Bạn có sổ tay không? – Có, tớ có .

d. Bạn có cái tẩy không? – Không, tớ không có.

3 (trang 59 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk. (Chúng ta cùng nói.)

Hướng dẫn làm bài

Đáp án

a. Do you have a pencil? – Yes, I do. 

b. Do you have a pencil case? – No, I don’t. 

c. Do you have a notebook? – Yes, I do.

d. Do you have an eraser? – No, I don’t.

Hướng dẫn dịch

a. Bạn có bút chì không? – Có, tớ có .

b. Bạn có hộp đựng bút chì không? – Không, tớ không có.

c. Bạn có sổ tay không? – Có, tớ có .

d. Bạn có cái tẩy không? – Không, tớ không có.

4 (trang 59 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and number. (Nghe và đánh số.)

Bài nghe:

/uploads/tieng-anh-3-kn/file-audio/tieng-anh-3-kn-track-83.mp3

Bài nghe:

Đáp án

1.c

2.d

3.a

4.b

Nội dung bài nghe

1 . A: Do you have a pencil case? 

B: Yes. I do. 

2. A: Do you have a pen? 

B:No. I don’t. I have a pencil. 

3. A: Do you have a book? 

B: No, I don’t. I have a notebook. 

4. A: Do you have an eraser? 

B: Yes. I do.

Hướng dẫn dịch

1. A: Bạn có hộp đựng bút chì không?

B: Có, tớ có

2. A: Do you have a pen?

B: Không. Tớ không. Tớ có một cây bút chì.

3. A: Bạn có một cuốn sách?

B: Không, tớ không. Tớ có một cuốn sổ.

4. A: Bạn có cục tẩy không?

B: Tớ có

5 (trang 59 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match. (Đọc và nối)

Đáp án

1.d

2.c

3.a

4.b

Hướng dẫn dịch

1. A: Bạn có vở không?

    B: Vâng, tôi có.

2 A: Bạn có cặp sách không?

   B: tôi không có. Tôi có hộp bút thôi.

3. A:  Bạn có cục tẩy không?

    B: Vâng, tôi có.

4. A: Bạn có bút mực không?

    B: Không, tôi không có. Tôi có bút chì  thôi.

6 (trang 59 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s play (chúng ta cùng chơi)

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 996

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống