Chủ đề 5: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Khởi động trang 105 Tin học 10:

Em có xác định được trong mỗi ví dụ trên công việc nào cần phải lặp và được lặp lại bao nhiều lần không?

Lời giải:

– Kể tên tất cả các bạn trong lớp có 30 học sinh: lặp 30 lần

– Đếm số lượng các số chia hết cho 3 trong khoảng từ 1 đến 50: lặp 50 lần

Hoạt động 1 trang 105 Tin học 10:

Thực hiện đoạn chương trình sau trong chế độ gõ lệnh trực tiếp của Python để tính tổng 0 + 1 + … + 9. Tổng này có giá trị bao nhiêu? Giải thích kết quả.

Lời giải:

Trong đoạn chương trình trên, lệnh range(10) trả lại một vùng giá trị gồm 10 số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Lệnh for sẽ thực hiện 10 lần lặp, mỗi lần lặp ứng với một giá trị k trong vùng trên. 

Sau lệnh lặp for trên, biến S có giá trị bằng 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45.

Câu hỏi trang 106 Tin học 10:

Lời giải:

Giá trị S trong đoạn chương trình với tổng 1 + 2 + … + n bằng nhau.

Hoạt động 1 trang 106 Tin học 10:

Quan sát các lệnh for sau và so sánh kết quả in ra để biết vùng giá trị được xác định bởi lệnh range(). Lưu ý, lệnh print() có thêm tham số để in bộ dữ liệu theo hàng ngang

Lời giải:

range(3,10): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

range(0,15): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Câu hỏi trang 107 Tin học 10:

a) 1, 2, 3, …, 50           b) 5, 6, 7, 8, 9, 10    c) 0, 1          d) 10

Lời giải:

a, range(1, 51)

b, range(5, 11)

c, range(0, 2)

d, range(10, 11)

Luyện tập 1 trang 107 Tin học 10:

Lời giải:

Kết quả: bình phương của tổng các số từ 0 tới n

Luyện tập 2 trang 107 Tin học 10:

Lời giải:

n=int(input(“Nhập số tự nhiên n”))

S=1

for n in range(1,n+1):

    S=S*n

print(“Tích các số từ 1 đến n là: “,S)

Vận dụng 1 trang 107 Tin học 10:


S

=

1

+


1


2


++


1


n


Lời giải:

n=int(input(“Nhập số tự nhiên n”))

S=0

for n in range(1,n+1):

    S=S+1/n

print(“Kết quả là: “,S)

Vận dụng 2 trang 107 Tin học 10:


S

=


1


3


+


2


3


++


n


3


Lời giải:

– Chương trình:

n=int(input(“Nhập số tự nhiên n”))

S=0

for n in range(1,n+1):

    S=S+n*n*n

print(“Kết quả là: “,S)

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 998

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống