Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Sách giải toán 10 Bài 3: Công thức lượng giác giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 10 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 3 trang 149: Hãy chứng minh công thức sin(a + b) = sina cosb + cosa sinb.

Lời giải

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10 Tra Loi Cau Hoi Toan 10 Dai So Bai 3 Trang 149

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 3 trang 152: Từ các công thức cộng, hãy suy ra các công thức trên.

Lời giải

+) Từ : cos⁡(a – b)= cosa cosb + sina sinb

cos⁡(a + b) = cosa cosb – sina sinb

⇒ cos⁡(a – b) + cos⁡(a + b)= 2cosa cosb

⇒ cosa cosb = 1/2 [cos⁡(a – b) + cos⁡(a + b)]

+) Tương tự: cos⁡(a – b)- cos⁡(a + b) = 2sina sinb

⇒ sinasinb = 1/2 [cos⁡(a – b) – cos⁡(a + b) ]

+) Từ: sin⁡(a – b) = sina cosb – cosa sinb

sin⁡(a + b)= sina cosb + cosa sinb

⇒ sin⁡(a – b) + sin⁡ (a + b) = 2 sina cosb

⇒ sina cosb = 1/2 [sin⁡(a – b)+ sin⁡(a + b)]

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 3 trang 152: Bằng cách đặt u = a – b, v = a + b, hãy biến đổi cosu + cosv, sinu + sinv thành tích.

Lời giải

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10 Tra Loi Cau Hoi Toan 10 Dai So Bai 3 Trang 152

Bài 1 (trang 153 SGK Đại số 10): Tính :

Giải bài 1 trang 153 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 1 Trang 153 Sgk Dai So 10

Lời giải

Giải bài 1 trang 153 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 1 Trang 153 Sgk Dai So 10 3

Giải bài 1 trang 153 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 1 Trang 153 Sgk Dai So 10 4

Giải bài 1 trang 153 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 1 Trang 153 Sgk Dai So 10 5

Giải bài 1 trang 153 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 1 Trang 153 Sgk Dai So 10 6

Bài 2 (trang 154 SGK Đại số 10): Tính :

Giải bài 2 trang 153 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 2 Trang 153 Sgk Dai So 10

Lời giải

Giải bài 2 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 2 Trang 153 Sgk Dai So 10 5

Giải bài 2 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 2 Trang 153 Sgk Dai So 10 6

Giải bài 2 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 2 Trang 153 Sgk Dai So 10 7

Giải bài 2 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 2 Trang 153 Sgk Dai So 10 8

Bài 3 (trang 154 SGK Đại số 10): Rút gọn biểu thức :

Giải bài 3 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 3 Trang 154 Sgk Dai So 10

Lời giải

Giải bài 3 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 3 Trang 154 Sgk Dai So 10 2

Giải bài 3 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 3 Trang 154 Sgk Dai So 10 3

Giải bài 3 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 3 Trang 154 Sgk Dai So 10 4

Bài 4 (trang 154 SGK Đại số 10): Chứng minh các đẳng thức :

Giải bài 4 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 4 Trang 154 Sgk Dai So 10

Lời giải

Giải bài 4 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 4 Trang 154 Sgk Dai So 10 3

Giải bài 4 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 4 Trang 154 Sgk Dai So 10 4

Giải bài 4 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 4 Trang 154 Sgk Dai So 10 5

Giải bài 4 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 4 Trang 154 Sgk Dai So 10 6

Giải bài 4 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 4 Trang 154 Sgk Dai So 10 7

Giải bài 4 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 4 Trang 154 Sgk Dai So 10 8

Giải bài 4 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 4 Trang 154 Sgk Dai So 10 9

Bài 5 (trang 154 SGK Đại số 10): Tính sin2a, cos2a, tan2a biết :

Giải bài 5 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 5 Trang 154 Sgk Dai So 10

Lời giải

Giải bài 5 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 5 Trang 154 Sgk Dai So 10 5

Giải bài 5 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 5 Trang 154 Sgk Dai So 10 6

Giải bài 5 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 5 Trang 154 Sgk Dai So 10 7

Bài 6 (trang 154 SGK Đại số 10):

Giải bài 6 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 6 Trang 154 Sgk Dai So 10

Lời giải

Giải bài 6 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 6 Trang 154 Sgk Dai So 10 5

Giải bài 6 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 6 Trang 154 Sgk Dai So 10 6

Giải bài 6 trang 154 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 6 Trang 154 Sgk Dai So 10 7

Bài 7 (trang 155 SGK Đại số 10): Biến đổi thành tích các biểu thức sau:

a. 1 – sinx

b. 1 + sinx

c. 1 + 2cosx

d. 1 – 2sinx

Lời giải

Giải bài 7 trang 155 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 7 Trang 155 Sgk Dai So 10 5

Giải bài 7 trang 155 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 7 Trang 155 Sgk Dai So 10 6

Giải bài 7 trang 155 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 7 Trang 155 Sgk Dai So 10 8

Bài 8 (trang 155 SGK Đại số 10):

Giải bài 8 trang 155 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 8 Trang 155 Sgk Dai So 10

Lời giải

Giải bài 8 trang 155 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10 Bai 8 Trang 155 Sgk Dai So 10 2

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1062

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!