Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Sách giải toán 10 Bài 3: Khoảng cách và góc (Nâng Cao) giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 10 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 15 (trang 89 sgk Hình học 10 nâng cao): Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai 15 Trang 89 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao

Lời giải:

Giải bài 15 trang 89 SGK Hình học 10 nâng cao Giải bài 15 trang 89 SGK Hình học 10 nâng cao

– Các mệnh đề đúng : b, c, e

– Các mệnh đề sai : a, d

Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai 15 Trang 89 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao

Bài 16 (trang 90 sgk Hình học 10 nâng cao): Cho ba điểm A(4; -1); B(-3; 2); C(1; 6). Tính góc BAC và góc giữa đường hai đường thẳng AB, AC.

Lời giải:

Giải bài 16 trang 90 SGK Hình học 10 nâng cao Giải bài 16 trang 90 SGK Hình học 10 nâng cao
Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai 16 Trang 90 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao

Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai 16 Trang 90 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao

Bài 17 (trang 90 sgk Hình học 10 nâng cao): Viết phương trình đường thẳng song song và cách đường thẳng Ax + By + C = 0 một khoảng bằng h cho trước.

Lời giải:

Giải bài 17 trang 90 SGK Hình học 10 nâng cao Giải bài 17 trang 90 SGK Hình học 10 nâng cao
Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai 17 Trang 90 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao

Vậy tập hợp các điểm M là hai đường thẳng song song với đường thẳng đã cho có phương trình (1) và (2)

Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai  Trang 90 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao

Bài 18 (trang 90 sgk Hình học 10 nâng cao): Cho 3 điểm A(3; 0); B(-5; 4) và P(10; 2). Viết phương trình đường thẳng đi qua P đồng thời cách đều A và B

Lời giải:

Giải bài 18 trang 90 SGK Hình học 10 nâng cao Giải bài 18 trang 90 SGK Hình học 10 nâng cao

Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai 18 Trang 90 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao

Vậy a = 0, lấy b = 1 => (Δ) có phương trình y – 2 = 0

Với 2a – b = 0, lấy a = 1 => b = 2, do đó đường thẳng Δ là x + 2y -14 = 0

Vậy đường thẳng cần tìm là : x + 2y – 14 = 0 hoặc y – 2 = 0

Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai  Trang 90 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao

Bài 19 (trang 90 sgk Hình học 10 nâng cao): Cho điểm M(2; 3) . Viết phương trình đường thẳng cắt hai trục tọa độ ở A và B sao cho tam giác ABM là tam giác vuông cân tại đỉnh M

Lời giải:

Giải bài 19 trang 90 SGK Hình học 10 nâng cao Giải bài 19 trang 90 SGK Hình học 10 nâng cao
Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai 19 Trang 90 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao

Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai 19 Trang 90 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao

Bài 20 (trang 90 sgk Hình học 10 nâng cao): Cho hai đường thẳng Δ1 : x + 2y – 3 = 0 và Δ2 : 3x – y + 2 = 0 . Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua P(3; 1) cắt Δ1, Δ2 ở A , B sao cho Δ tạo với Δ1 và Δ2 một tam giác cân có cạnh đáy là AB

Lời giải:

Giải bài 20 trang 90 SGK Hình học 10 nâng cao Giải bài 20 trang 90 SGK Hình học 10 nâng cao
Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai 20 Trang 90 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao
Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai 20 Trang 90 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1107

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email