Chương 3: Các số đến 10000

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3 – Chân Trời Sáng Tạo: tại đây

Bài 1: Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm:

a) 792 .?. 1000                 b) 6321 .?. 6132                         

     625 .?. 99                        4859 .?. 4870                         

c) 8153 .?. 8159

    1061 .?. 1000 + 60 + 1

Lời giải:

a) 792 < 1 000                 b) 6 321 > 6 132

    625 > 99                      4 859 < 4 870

c) 8 153 < 8 159

    1 061 = 1 000 + 60 + 1

Bài 2: Cho bốn số 4 725, 4 275, 4 752, 4 527.

a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Tìm vị trí của mỗi số đã cho trên tia số trong hình dưới đây.

Lời giải:

a)  4 275; 4 527; 4 725; 4 752. 

b) 

Bài 1: Trả lời câu hỏi.

a) Bể thứ nhất chứa được 2100 l nước, bể thứ hai chứa được 1200 l nước. Bể nào chứa được nhiều nước hơn?

b) Anh Hai đã chạy được 750 m, anh Ba đã chạy được 1 km. Quãng đường đã chạy được của ai dài hơn?

Lời giải:

a) Vì 2 100 > 1 200 l nên bể thứ nhất chứa được nhiều nước hơn.

b) Đổi 1 km = 1 000 m.

Vì 1 000 m > 750 m nên Quãng đường của anh Ba chạy dài hơn quãng đường của anh Hai.

Bài 2: Quan sát bảng bên, trả lời các câu hỏi

a) Hai ngọn núi Bạch Mã và Pu Ta Leng, ngọn núi nào cao hơn?

b) Ngọn núi nào cao nhất?

c) Sắp xếp tên các ngọn núi theo thứ tự từ cao đến thấp.

Lời giải:

a) Ngọn núi Pu Ta Leng cao hơn ngọn núi Bạch Mã. 

b) Ngọn núi Phan Xi Păng cao nhất. 

c) Ngọn núi Phan Xi Păng, ngọn núi Pu Ta Leng, ngọn núi Bạch Mã, ngọn núi Bà Đen. 

Bài 3: Làm tròn số đến hàng nghìn.

Ví dụ:

a) Làm tròn số 4 521 đến hàng nghìn thì được số .?.

b) Làm tròn số 6 480 đến hàng nghìn thì được số .?.

c) Làm tròn số 2 634 đến hàng nghìn thì được số .?.

Lời giải:

a) Làm tròn số 4 521 đến hàng nghìn thì được số 5 000 

b) Làm tròn số 6 480 đến hàng nghìn thì được số 6 000. 

c) Làm tròn số 2 634 đến hàng nghìn thì được số 3 000. 

Bài Thử thách: Trang trại có bao nhiêu con bò?

Số con bò của trang trại là số có bốn chữ số.

· Nếu làm tròn số này đến hàng nghìn thì được số 10 000.

· Nếu gạch bỏ chữ số hàng nghìn thì được số lớn nhất có ba chữ số.

Lời giải:

Số lớn nhất có ba chữ số là 999.

Vì làm tròn số đến hàng nghìn thì được số 10 000 nên chữ số hàng nghìn là 9 (vì hàng trăm có 9 > 5)

Số có bốn chữ số tìm được là 9999.

Vậy trang trại có 9999 con bò.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1131

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống