Chủ đề 2: Bảng nhân, bảng chia

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 33 Câu hỏi khám phá:

a)

b) Hoàn thành bảng nhân 8, bảng chia 8.

Lời giải:

a) Số cái vòi của hai con bạch tuộc bằng số cái vòi của một con bạch tuộc nhân với 2.

Bài giải

2 con bạch tuộc có số cái vòi là:

8 × 2 = 16 (cái vòi)

                Đáp số: 16 cái vòi.

b) Em điền được bảng nhân 8 và bảng chia 8 như sau:

Bài 1: Số?

a)

b)

Lời giải:

Muốn tìm tích ta lấy hai thừa số nhân với nhau.

Muốn thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

a)

b)

Bài 2: Số?

Mỗi hộp bút có 8 chiếc bút chì màu:

Lời giải:

Bài 1: Nêu các số còn thiếu.

Lời giải:

a) Dãy a là kết quả của bảng nhân 8, được viết theo thứ tự tăng dần.

b) Dãy b là kết quả của bảng nhân 8, được viết theo thứ tự giảm dần.

Bài 2: Số?

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

8 × 3 = 24 

24 + 16 = 40

Em điền vào ô trống như sau:

Bài 3: Chọn kết quả cho mỗi phép tính.

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

64 : 8 = 8

8 × 2 = 16

8 × 5 = 40 

40 : 8 = 5

8 × 7 = 56 

Em nối như sau:

Bài 4: Mỗi con cua có 8 cái chân và 2 cái càng. Hỏi:

a) 3 con cua có bao nhiêu cái chân?

b) 6 con cua có bao nhiêu cái càng?

Lời giải:

a) 3 con cua có số cái chân là:

3 × 8 = 24 (chân)

b) 6 con cua có số cái càng là:

6 x 2 = 12 (càng)

Đáp số: a) 24 cái cẳng;

              b) 12 cái càng.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1051

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống

Bảng nhân 8

Bảng chia 8

8 × 1 = 8

8 : 8 = 1

8 × 2 = 16

16 : 8 = 2

8 × 3 = 24

24 : 8 = 3

8 × 4 = 32

32 : 8 = 4

8 × 5 = 40

40 : 8 = 5

8 × 6 = 48

48 : 8 = 6

8 × 7 = 56

56 : 8 = 7

8 × 8 = 64

64 : 8 = 8

8 × 9 = 72

72 : 8 = 9

8 × 10 = 80

80 : 8 = 10